Thema’s ontwikkelingshulp

MIVA steunt mensen in ontwikkelingslanden die actief zijn binnen verschillende thema’s in de ontwikkelingshulp. MIVA richt zich in deze derdewereldlanden op kleinschalige ontwikkelingsprojecten op verscheidene terreinen.

Kinderrechten

In het Verdrag van de Kinderrechten van de VN worden de rechten van kinderen beschreven. Belangrijke onderdelen zijn het recht op onderwijs en gezondheidszorg, bescherming tegen mishandeling, geweld en kinderarbeid én ontwikkeling van gehandicapte kinderen.

Helaas zijn deze kinderrechten niet in alle landen vanzelfsprekend. MIVA steunt mensen in ontwikkelingslanden die opkomen voor de rechten van het kind, zoals Joseph.

Gezondheidszorg

Toegang tot de gezondheidszorg is vooral in Afrika niet vanzelfsprekend. De mensen weten weinig van hygiëne of het voorkomen van ziektes. Daarnaast hebben ze nauwelijks vervoer tot hun beschikking, waardoor het dichtstbijzijnde ziekenhuis of een gezondheidspost niet binnen bereik is.

MIVA steunt mensen die zich inzetten om de gezondheidszorg bereikbaar te maken en te verbeteren zoals Mohon.

Mensenrechten

Op 10 december staan we jaarlijks stil bij de rechten van de mens. In 1948 werd door de VN het Universele verdrag voor de rechten van de mens getekend. Het schenden van mensenrechten komt desondanks nog veel voor. Overheden die geweld gebruiken tegen burgers, geen vrijheid van meningsuiting of slavernij is in sommige landen helaas aan de orde van de dag.

MIVA steunt mensen die zich hard maken voor mensenrechten, zoals Guido.

Vrouwenrechten

MIVA zet zich in voor vrouwenrechten. In onze cultuur hebben vrouwen dezelfde rechten als mannen. Dat geldt helaas niet in alle landen. Vrouwen worden daar als minderwaardig gezien en krijgen te maken met onderdrukking, mishandeling, seksueel misbruik of dwangarbeid. Gelukkig zijn er mensen die voor deze vrouwen en hun rechten opkomen.

MIVA steunt mensen die strijden voor een gelijke positie van de vrouw:

Schrijf je in voor de MIVA nieuwsbrief

Send this to a friend