Keurmerken voor goede doelen

MIVA heeft twee ‘keurmerken’ voor goede doelen: een ANBI-status en CBF-Erkenning. Hieronder lees je wat dit voor jou betekent als je MIVA financieel ondersteunt.

Belastingvoordeel door ANBI-status

ANBI_FCMIVA is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI. Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is een instelling die het algemeen belang dient. MIVA staat ingeschreven onder haar volledige naam: Stichting Missie-Verkeersmiddelen Actie en RSIN: 003024763

Door deze ANBI-status kunnen onze donateurs bij de opgave van de inkomstenbelasting giftenaftrek krijgen. En voor MIVA zelf betekent het dat wij geen schenkbelasting en erfbelasting hoeven te betalen, waardoor jouw bijdrage voor 100% bij MIVA terecht komt.

CBF-keurmerk: verantwoord beleid

CBF-erkenningMIVA heeft van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) een certificaat ontvangen voor de erkenning als goed doel, tot 1 januari 2016 ook bekend als het CBF-keurmerk. Het CBF controleert of een instelling haar geld op een verantwoorde wijze besteedt. Erkende goede doelen weten wat ze willen bereiken, hebben hun organisatie op orde en vertellen daar open en begrijpelijk over.

Om erkenning van het CBF te krijgen moet MIVA voldoen aan een aantal strenge criteria. Bijvoorbeeld online inzage geven in de statuten, de meerjarenbegroting en het meerjarenplan. En ook het openbaar maken van de bestedingen in het jaarverslag. MIVA voldoet ruimschoots aan alle criteria.

Het CBF bekijkt elke 3 jaar opnieuw of een organisatie aan de gestelde eisen voldoet.

Wat is de Erkenning?

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven, omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Bekijk ons CBF-Erkenningspaspoort.

Bij MIVA wordt er gewerkt volgens de gedragscode.Portretfoto Birgit
Wil je meer weten over de ANBI-status van MIVA of ons CBF-keurmerk?
Neem dan gerust contact op met Birgit Pans, op 076 – 521 71 50 of per mail.

Send this to a friend