Het Pater Balemans Fonds en MIVA

  • Deel deze pagina

Het Pater Balemans Fonds was van 2017 tot 2024 een bestemmingsfonds van Stichting MIVA. Pater Frans Balemans was op weg met een missie, net als MIVA-hulpverleners die zich onbaatzuchtig inzetten om de wereld voor de meest kwetsbaren een beetje beter te maken.

Het werk van Pater Balemans leeft voort

Met die motivatie in gedachten blijft Stichting MIVA het werk van Pater Balemans voortzetten, echter vanaf 2024 niet meer onder een apart fonds. MIVA blijft de allerarmsten steunen, door het bereikbaar maken van onderwijs en gezondheidszorg op de meest afgelegen plekken. In Burkina Faso én in andere landen, op plekken waar hulp dringend nodig is.

Hulp voor de meest kwetsbaren

Hulp in Burkina Faso blijft heel hard nodig. Net als in veel andere landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs er onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen. Deze hulpverleners blijven we graag samen met u steunen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen.

Geschiedenis Pater Balemans Fonds

Pater Frans Balemans werkte zijn leven lang aan de opbouw van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, door de prediking van de blijde boodschap en hulp aan mensen in Burkina Faso. Jarenlang met ondersteuning van het Pater Balemans Fonds en haar donateurs. Na zijn overlijden in 2012 zette het Pater Balemans Fonds het werk van Frans voort.

Pater Balemans zag de armoede en het leed, en zette zijn zorgen om in actie. Dat bleef het Pater Balemans Fonds doen door hulp te bieden aan de allerarmsten in Burkina Faso. Vanuit vijf belangrijke pijlers: strijd tegen verwoestijning, voedselzekerheid en basisbehoeften, hulp aan vrouwen en meisjes, medische hulp en pastoraal werk.

00002_Frans_Balemans_in_gesprek-ret

Hulp gaat door

In 2017 nam Stichting MIVA de fondsenwerving, administratie en monitoring van het Pater Balemans Fonds over in de vorm van een bestemmingsfonds. Vanaf 2024 zet MIVA het belangrijke werk van Pater Frans Balemans voort in Burkina Faso én in andere landen, op plekken waar hulp dringend nodig is.

Rekeningnummer bestemmingsfonds

Het rekeningnummer van het Pater Balemans Fonds blijft bestaan. Alle giften die nog binnenkomen op NL37 INGB 0000 6801 00 komen ten goede aan het bereikbaar maken van onderwijs en gezondheidszorg voor de meest kwetsbaren.

Wil je niets missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.