Weeskinderen in Kameroen

Bestuur en toezicht

  • Deel deze pagina

MIVA wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel. Dit betekent dat ‘bestuur en uitvoering’ zijn gescheiden van ’toezicht’. De directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht hebben verschillende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

De directeur zet de koers van MIVA uit, verwerft, beheert en besteedt de benodigde middelen, en zorgt dat de organisatie adequaat functioneert. De Raad van Toezicht geeft advies, en houdt vooraf en achteraf toezicht op de directie en op de algemene gang van zaken bij MIVA. De verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden is vastgelegd in de statuten en nader uitgewerkt in het Reglement van de Raad van Toezicht en het Bestuursreglement.

Directeur

Erik Ackerman is directeur-bestuurder van MIVA. Hij volgt Steven Berdenis van Berlekom op.

Salaris directeur

MIVA en Liliane Fonds werken intensief samen. Zij delen dezelfde directeur. Het salaris van de directeur wordt voor 6% betaald door MIVA. Dit is op jaarbasis (2022) een bedrag van €9.270,- (inclusief sociale lasten). Zie de volledige toelichting op het salaris.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft zeven leden. De voorzitter is Jannie Riteco. Meer informatie over de samenstelling van de Raad en de achtergrond van de leden vindt u in ons jaarverslag. De Raad vergadert vijf keer per jaar, in aanwezigheid van de directeur.

Eén lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd door de Nederlandse Bisschoppenconferentie op voordracht van, en in overleg met de Raad van Toezicht. Dit bestuurslid heeft als bijzondere taak de relatie te behartigen tussen het beleid van Stichting MIVA en het kerkelijk beleid van de Bisschoppen in Nederland.

De toezichthouders hebben ook een klankbordrol. Elk jaar is er een strategische themabijeenkomst met de directie, het managementteam – de managers van de drie afdelingen – en interne experts. Ten minste één maal per jaar overlegt een vertegenwoordiging van de Raad met de Ondernemingsraad (OR). Leden van de Raad zijn altijd beschikbaar voor advies op hun vakgebied.

Profiel Raad van Toezicht

Binnen de Raad van Toezicht zijn de volgende ervarings- en/of expertisegebieden vertegenwoordigd:

  • Bestuur en organisatie(ontwikkeling)
  • Internationale samenwerking en politiek
  • Handicap en (kinder-)revalidatie
  • Ethiek, integriteit en (mensen)recht
  • Communicatie, sponsoring en fondsenwerving
  • Financiën en bedrijfsvoering

Wil je niets missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.