Alfa in Congo

Stichting Vrienden van Pater Peeters en MIVA

  • Deel deze pagina

Vrienden van Pater Peeters werd opgericht in 1978 en was van 2019 tot 2024 een bestemmingsfonds van Stichting MIVA. Pater Jan Peeters was in Congo op weg met een missie, net als MIVA-hulpverleners die zich onbaatzuchtig inzetten om de wereld voor de meest kwetsbaren een beetje mooier te maken.

new_pater_peeters_logo_kleur_liggend

Het werk van Pater Peeters leeft voort

Met die motivatie in gedachten blijft Stichting MIVA het werk van Pater Peeters voortzetten, echter vanaf 2024 niet meer onder een apart fonds. MIVA blijft de allerarmsten steunen, door het bereikbaar maken van onderwijs en gezondheidszorg op de meest afgelegen plekken. In Congo én in andere landen, op plekken waar hulp dringend nodig is.

Hulp voor de meest kwetsbaren

De situatie in Congo blijft zorgelijk, en we blijven ons dan ook inzetten voor degenen die hier het meest door geraakt worden. Want de mensen in Congo mogen niet vergeten worden. Net als in veel andere landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs er onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen. Deze hulpverleners blijven we graag samen met u steunen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen.

Geschiedenis Vrienden van Pater Peeters

Pater Jan Peeters uit Ulvenhout zette zich jaren lang in voor medische en sociale zorg, landbouw en veeteelt, vakopleiding en pastorale zorg in Congo. Vanaf 1978 met financiële ondersteuning van Stichting Vrienden van Pater Peeters. Ook na zijn dood in 2005 bleef deze stichting Congolese initiatieven ondersteunen met als doel grotere zelfredzaamheid van kinderen en vrouwen van in Congo.

Jan Peeters kerk Bilomba 2

Vrienden van Pater Peeters werkte vanuit het gelooft dat kinderen de toekomst van Congo in handen hebben en dat zij hierin gesteund worden door de vrouwen die in staat zijn te verbinden. Kinderen en vrouwen die zelfstandig sterker in het leven staan kunnen veel betekenen voor verbeteringen in hun omgeving. Door een grotere zelfredzaamheid zijn zij in staat het verschil te maken in de toekomst van Congo.

Hulp gaat door

Om initiatieven in Congo te kunnen financieren zamelde Vrienden van Pater Peeters gelden in. In 2019 nam Stichting MIVA de fondsenwerving, administratie en monitoring van Vrienden van Pater Peeters over in de vorm van een bestemmingsfonds. Vanaf 2024 zet MIVA het belangrijke werk van Pater Jan Peeters voort in Congo én in andere landen, op plekken waar hulp dringend nodig is.

Rekeningnummer bestemmingsfonds

Het rekeningnummer van Stichting Vrienden van Pater Peeters blijft bestaan. Alle giften die nog binnenkomen op NL 78 INGB 000 40 50 500 komen ten goede aan het bereikbaar maken van onderwijs en gezondheidszorg voor de meest kwetsbaren.

Wil je niets missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.