Busje Guatemala

Werkwijze

  • Deel deze pagina

MIVA steunt kleinschalige ontwikkelingsprojecten van pioniers die zich inzetten voor kwetsbare groepen in de samenleving. Om het bereik van de pioniers te vergroten, ondersteunt MIVA deze projecten met vervoers- en communicatiemiddelen. Zo kunnen zij nog meer mensen helpen.

Zorgvuldige beoordeling

De bestedingen van MIVA lopen via lokale Strategische Partnerorganisaties (SPO’s). Deze organisaties zijn na een strenge selectieprocedure gekozen. Wij evalueren, begeleiden, trainen en monitoren hen doorlopend.

De aanvragen van ontwikkelingsprojecten die binnenkomen bij onze SPO’s worden voor goedkeuring zorgvuldig beoordeeld aan de hand van onze beleidscriteria. Op basis van deze criteria en ons advies beslist de SPO welke projecten door MIVA worden gesteund.

  • Lokaal en praktisch

De projecten dienen kleinschalig te zijn met een grote positieve impact op de lokale gemeenschap. Daarnaast zijn ze praktisch en uitvoerbaar.

  • Eigen bijdrage

We verwachten van de aanvrager dat hij zelf minimaal 25% van het vervoermiddel of het communicatiemiddel betaalt. Zo weten we dat de organisatie een stabiele financiële basis heeft en zelf kan voorzien in het onderhoud en de brandstofkosten.

  • Controleerbaar

Tot slot dienen de projecten betrouwbaar en controleerbaar te zijn. Binnen negen maanden na aanschaf rapporteert de aanvrager over de vorderingen en ontwikkelingen in het werk en de betekenis van de door MIVA verleende hulp.

Betrouwbaar en transparant

Sinds 2015 werken MIVA en het Liliane Fonds samen. Dankzij het werken met SPO’s en de samenwerking met het Liliane Fonds kunnen we gebruik maken van een groot netwerk en lokale kennis. Financieringsaanvragen kunnen niet rechtstreeks bij MIVA worden ingediend, maar worden ingediend via de Strategische Partnerorganisaties. De SPO’s kunnen de projecten die wij ondersteunen van dichtbij begeleiden en monitoren. Daarnaast bezoeken we zelf enkele projecten per jaar.

Op deze manier kunnen wij onze transport- en communicatiemiddelen op een programmatische, structurele en inclusieve manier inzetten. Ook werken we hierdoor efficiënt en effectief. Het stelt ons in staat om betrouwbare mensen en organisaties te helpen om hun bestemming te bereiken.

Integriteit en veiligheid

MIVA vindt het belangrijk dat iedereen die met en bij onze organisatie werkt zich hier veilig en thuis voelt, en zichzelf kan zijn. Dat betekent onder andere dat zij erop moeten kunnen vertrouwen dat we er alles aan doen om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, fraude en machtsmisbruik te voorkomen. En dat zij weten dat, als het zich voordoet, het bespreken en melden ervan op een veilige en laagdrempelige manier kan. Lees hier meer over het integriteitsbeleid van MIVA.

Wil je niets missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.