Wat zijn mensenrechten?

Mensenrechten zijn er om mensen te beschermen tegen de macht van de staat. Het gaat bijvoorbeeld om vrijheid van meningsuiting of dat de overheid niet zomaar geweld tegen burgers kan gebruiken. Maar ook recht op onderwijs en gezondheid is van belang bij mensenrechten.

Het is de afspraak deze rechten voor iedereen te garanderen, ongeacht ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, afkomst, welstand of enige andere status.

Dag van de mensenrechten

Jaarlijks op 10 december is het de dag van de mensenrechten. Het is de datum waarop in 1948 door de Verenigde Naties de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens werd aanvaard. Op deze datum worden jaarlijks overal ter wereld manifestaties voor de mensenrechten georganiseerd.

Schrikbarend veel schending van mensenrechten

Schending van de mensenrechten komt helaas in veel landen dagelijks voor. MIVA zet zich als organisatie in voor gelijke behandeling en gelijke kansen van mannen, vrouwen, kinderen en mensen met een handicap in ontwikkelingslanden. Dat doet MIVA door hulpverleners te steunen die zich inzetten voor het recht op onderwijs en zorg voor de meest kwetsbaren.

Recht op onderwijs en gezondheidszorg

In veel landen gaat een groot deel van de kinderen niet naar school. Of is essentiële zorg niet bereikbaar voor de allerarmsten. MIVA-hulpverleners komen onder andere op voor toegang tot onderwijs voor kinderen met een handicap in Azië. Ook maken zij levensreddende gezondheidszorg bereikbaar voor mensen in onherbergzame gebieden in Afrika.

Zet jij je in voor de rechten van de mens?

Om dit werk te kunnen doen, moeten deze hulpverleners de meest afgelegen gebieden wel kunnen bereiken. Zij hebben de juiste vervoers- en communicatiemiddelen nodig. Hierin kan jij het verschil maken. Iedere maand moeten we namelijk zo’n 25 aanvragen van hulpverleners afwijzen, simpelweg omdat er te weinig geld is. Met jouw donatie kunnen we meer hulpverleners steunen om onderwijs en gezondheidszorg bereikbaar te maken. Help je mee?