kindjes in de klas

Kinderrechten

  • Deel deze pagina

Het Verdrag voor Kinderrechten van de Verenigde Naties beschrijft de rechten van kinderen. Deze rechten zijn in 1989 wereldwijd vastgelegd om kinderen in bescherming te nemen. Kinderrechten gelden in alle landen van de wereld, dus ook in oorlogsgebieden en ontwikkelingslanden.

De rechten van het kind

Iedereen die nog geen 18 jaar oud is, is ‘kind’ volgens het Verdrag voor Kinderrechten. Een derde van de wereldbevolking is kind. Tussen kinderen mag niet gediscrimineerd worden.

De rechten van het kind zijn gebaseerd op wat een kind nodig heeft om te overleven, groeien, participeren en alles uit zichzelf te halen. Het verdrag heeft vier fundamentele principes:

  • Non-discriminatie: het geldt voor alle kinderen jonger dan 18 jaar met speciale aandacht voor kwetsbare groepen.
  • Recht op (over)leven & ontwikkeling: alle kinderen hebben recht op een menswaardig leven en het recht om zich te ontwikkelen.
  • Recht op participatie: alle kinderen hebben het recht hun eigen mening te uiten.
  • Het belang van het kind: er moet altijd rekening gehouden worden met het belang van het kind.

Het verdrag voor de rechten van het kind omvat alle soorten rechten; burgerlijk, politiek, economisch, sociaal en cultureel. Denk bijvoorbeeld aan het recht op onderwijs en gezondheidszorg, bescherming tegen mishandeling en seksueel geweld, bescherming tegen uitbuiting en kinderarbeid. Maar ook bescherming voor gehandicapte kinderen, weeskinderen, en vluchtelingkinderen.

Rechten van kinderen in ontwikkelingslanden

Helaas zijn deze rechten niet voor ieder kind vanzelfsprekend. De rechten van kinderen zijn bindend, en toch worden ze wereldwijd geschonden.

Volgens een rapport van UNESCO uit 2017 gaan wereldwijd 264 miljoen kinderen niet naar school. Veel meisjes in ontwikkelingslanden, vooral in Afrika en Azië, hebben helemaal geen toegang tot onderwijs. In maar 66 procent van alle landen hebben zowel jongens als meisjes toegang tot basisonderwijs. Veel kinderen die niet naar school gaan worden gedwongen te werken. Zo werken veel kinderen in Burkina Faso in de lokale goudmijnen, waar ze zwaar fysiek werk moeten verrichten.

Daarnaast concludeerde de World Health Organization (WHO) en de World Bank in 2017 dat tenminste de helft van de wereldbevolking geen toegang heeft tot essentiële gezondheidszorg. Zo zijn er veel weeskinderen in Congo die vaak geen medische zorg krijgen in de vluchtelingenkampen waar zij wonen.

MIVA zet zich in voor kinderrechten

Kinderen kunnen niet voor zichzelf opkomen. Daarom steunt MIVA mensen in ontwikkelingslanden die opkomen voor kinderrechten. Deze pioniers maken zich hard voor de rechten van het kind, voor betere leefomstandigheden en een betere toekomst.

Bekijk MIVA-pioniers die opkomen voor de rechten van het kind:

De wezen eten gezamenlijk in de opvang

Auto voor opvang kindmoeders en Aids-wezen

In plaats van naar brengen de kinderen lange dagen bij de mijnen door

Kinderen uit goudmijn gered dankzij auto

Vroeger werkten deze meisjes op de vuilnisbelt

Schoolbus biedt kansen

Wil je niets missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.