Schoolbus biedt kansen


Onderwijs binnen bereik met schoolbus


Land
India

Werkveld
Kinderrechten: Onderwijs

Onderwijs voor de allerarmsten

Joseph was, zoals hij het zelf omschrijft, een kleine deugniet toen hij op zijn 8e van huis wegliep. Hij verkocht fruit en leefde lange tijd op straat. Hij werd opgevangen door enkele broeders die hem naar school lieten gaan. Joseph leerde hoe belangrijk onderwijs is voor een kans op een betere toekomst en besloot zich in te zetten voor onderwijs voor de allerarmsten.

Joseph: “Ik overtuig ouders om hun kinderen naar school te laten gaan in plaats van ze te laten werken”

Joseph leidt nu een centrum waar 100 kinderen van 6 tot 14 jaar worden opgevangen en basisonderwijs krijgen. Naast straatkinderen en kinderen van de arme bergvolkeren, vangt Joseph veel kinderen op die vroeger op een vuilnisbelt werkten. Hij overtuigt hun ouders om de kinderen naar het centrum te laten gaan.

“De kinderen kunnen geen geld meer verdienen als ze naar school gaan. Het daarom heel belangrijk dat ouders inzien dat het voor de toekomst van de kinderen echt veel beter is. We geven de kinderen op het centrum te eten en een slaapplaats zodat de ouders kunnen werken.” aldus Joseph.

De kinderen worden opgehaald uit de sloppenwijken van India

Met een schoolbus worden de kinderen tijdens vakanties thuisgebracht en na de vakantie weer opgehaald. Vanwege de afstanden en de gevaarlijke situaties in de sloppenwijken kunnen kinderen niet alleen naar huis.

Maar de bus dient ook om straatkinderen op te sporen. Alleen met toestemming van de ouders, of van de politie als de ouders er niet meer zijn, worden de kinderen opgevangen.

De oude bus is helemaal versleten

Nieuwe schoolbus onmisbaar

Zonder bus kan Joseph de kinderen niet opvangen en naar school brengen. Daarom vroeg Joseph aan MIVA een nieuwe schoolbus. En die heeft hij dankzij de donateurs van MIVA gekregen. Bestemming binnen bereik.

Joseph bij nieuwe schoolbus
Schoolbus in India onderweg naar nieuwe kansen
Send this to a friend