Auto maakt verschil tussen leven en dood


“Dankzij de auto reizen we nu veilig en vrij”


Land
Tanzania

Werkveld
Gezondheidszorg en onderwijs

Zuster Florentiana ademt liefde. Ze werkt bij een centrum voor kinderen met een handicap in Tanzania. Florentiana: “Veel mensen houden niet van hen, maar ik geef ze mijn hele hart.” Maar hoeveel liefde ze ook te vergeven heeft, totdat Florentiana eigen auto kreeg van MIVA, was het zorgen voor de kinderen vaak een enorme uitdaging. Bij noodgevallen ’s nachts, wanneer er geen openbaar vervoer is, maakt de auto soms zelfs het verschil tussen leven en dood.

Aan hun lot overgelaten

Kinderen met een beperking in de regio rond het centrum hebben geen toegang tot geschikte zorg en onderwijs. Veel ouders zien hun kind als een last; ze hebben geen geld voor specialistische zorg of weten niet wat het kind nodig heeft. Ze verwaarlozen hun kind of laten het achter bij familieleden die ook niet in staat zijn voor hen te zorgen. Het centrum van pionier Florentiana spoort deze kinderen op en geeft hen onderwijs en zorg, en hun families krijgen voorlichting.

Dure taxi’s voor lange ritten

Tot voor kort was het bereik van het centrum beperkt. “De regio waarin we werken is groot. Een enkele reis duurt al snel vijf tot zes uur zonder te stoppen.” Florentiana was afhankelijk van openbaar vervoer of dure taxi’s. “Chauffeurs vragen veel geld voor een lange rit, en we moesten ze ook betalen om te wachten terwijl wij de kinderen bezochten. Daarom moest alles snel en gehaast. En dat werkt juist averechts: we hadden geen tijd om de juiste hulp te bieden en kinderen werden soms gestrest en bang van onze haast.”

Auto Pionier Florentiana met kinderen

Ziekenhuis onbereikbaar

De regio kent veel onbegaanbare wegen, vooral tijdens het regenseizoen. Het openbaar vervoer is onbetrouwbaar en komt niet overal, zeker niet in rurale gebieden. Daar waar hulp juist het hardst nodig is. Florentiana ondervond vooral ’s nachts ernstige problemen zonder eigen vervoer. Het ziekenhuis was daardoor simpelweg niet bereikbaar. Helaas leidde dit in de afgelopen tien jaar zelfs tot het onnodig overlijden van een aantal kinderen.

“We reizen veilig en vrij”

Gelukkig hoeft Florentiana zich in geval van nood geen zorgen meer te maken met de stevige terreinwagen die ze nu heeft. Het centrum kan dankzij de auto twee keer zoveel kinderen helpen. Een deel van hen woont in het centrum, het andere deel kan Florentiana bezoeken. De auto maakt het ook mogelijk om meer mensen voor te lichten over de zorg voor kinderen met een handicap. Florentiana: “Dankzij de auto reizen we nu veilig en vrij. Ik ben blij om te zien dat mensen hun hart openen. Voorheen hielden ze hun kinderen binnenshuis. Tegenwoordig snappen ze: ook mensen met een handicap mogen meedoen, en er is hulp.”

Pionier Florentiana

Help jij Florentianas droom waar te maken?

Florentiana heeft een droom voor Tanzania: “Ik hoop dat er overal beter vervoer komt om alle kinderen met een handicap te bereiken. Zodat zij een gelukkiger leven krijgen. Zodat ze naar school kunnen en mee kunnen doen aan de samenleving.” Help jij mee met een donatie om pioniers zoals Florentiana beter vervoer te bieden? Daarmee maken zij onderwijs en gezondheidszorg in Tanzania bereikbaar voor de allerarmsten.