Ambulance maakt palliatieve zorg mogelijk


"Iemand die stervende is, mag je niet alleen laten"


Land
India

Werkveld
Gezondheidszorg

Palliatieve zorg in India

Hulp aan terminaal zieken, ofwel zorg voor mensen die stervende zijn, is in India niet vanzelfsprekend. Zeker voor de allerarmsten is palliatieve zorg onbereikbaar. Gelukkig zorgt de Indiase katholieke gezondheidsorganisatie, genaamd CHAI (Catholic Health Association), ervoor dat dit gaat veranderen.

CHAI is gestart met het opzetten van palliatieve zorgcentra voor terminaal zieke mensen in India. Broeder Jotish leidt een van deze zorgcentra, in het binnenland van India.

Jotish: “Iemand die stervende is, mag je niet alleen laten”

Broeder Jotish zet zich al sinds 2002 in voor de meest kwetsbare mensen in India. Hij heeft dan ook een duidelijke bestemming in zijn leven: “Je leven is alleen waardevol als je betrokken bent bij anderen, zonder er iets voor terug te vragen. Iemand die stervende is, mag je niet alleen laten.”

De palliatieve zorg bestaat voornamelijk uit pijnbestrijding, het toedienen van morfine, vocht en/of zuurstof en het verzorgen van infecterende wonden. Naast medische bijstand zijn de zusters er ook om met de patiënten te praten. Volgens een van de zusters zijn veel patiënten depressief.

De zusters praten veel met patiënten

Palliatieve zorg is onbereikbaar zonder ambulance

Zonder ambulance is de palliatieve zorg niet mogelijk. Broeder Jotish vertelt: “Als het ziekenhuis geen vervoer heeft, kunnen we de ernstig zieke patiënten niet ophalen. Zij zijn dan aangewezen op het slechte openbaar vervoer.”

De ambulance wordt ook gebruikt om mensen die nog wel thuis kunnen zijn te bezoeken. Zij krijgen dan thuis hulp aangeboden. Tot slot wordt de ambulance ingezet om de patiënt na het moment van overlijden terug te brengen naar de familie. Iets wat uiteraard van onschatbare waarde is.

Jotish(links) met de ambulance die hij van MIVA ontving

Zes ambulances nodig

Gelukkig heeft MIVA het centrum van Broeder Jotish al kunnen ondersteunen met een ambulance. Zes andere palliatieve centra in de regio wachten nog op een ambulance.

Send this to a friend