De vrouwengroepen kiezen een gezamenlijke Sari om verbondenheid met elkaar te tonen

Internationale vrouwendag

08 maart 2017
  • Deel deze pagina

Internationale vrouwendag

Op 8 maart is het internationale vrouwendag. Daarom besteedt MIVA aandacht aan vrouwen die opkomen voor vrouwenrechten. Want in veel landen zijn vrouwen nog altijd tweederangs burgers.

Minder waard dan een man

Op papier hebben mannen en vrouwen in veel landen dezelfde rechten. Maar in de praktijk zijn vrouwen nog steeds slechter af. Daarom wordt er op Internationale Vrouwendag aandacht besteed aan de positie van vrouwen.

Vrouwen zijn vaker slachtoffer van huiselijk of seksueel geweld, gedwongen huwelijken, gedwongen prostitutie, genitale verminking of gedwongen abortus. De armste wereldbevolking bestaat voor 70 procent uit vrouwen. Zij verdienen slechts 10 procent van het totale wereldinkomen, terwijl ze 2/3 van alle werkuren voor hun rekening nemen.

Georgette vangt verstoten vrouwen op na verkrachting

Verstoten door familie na verkrachting

Kun je het je voorstellen? Net een maand zwanger wordt je verlaten door de man waarmee je slechts drie maanden gedwongen getrouwd was. Wanneer je vervolgens ook nog wordt verkracht, keren je ouders je de rug toe en verjagen je uit het dorp.

Het overkwam de minderjarige Rosalie uit Congo. Gelukkig werd zij opgevangen door Georgette. Ze krijgt onderdak en naailes zodat ze in de toekomst voor een eigen inkomen kan zorgen en onafhankelijk is.

Taskila redt meisjes van mensenhandel en prostitutie

Door familie verkocht aan hotel

Taskila uit Nepal redt meisjes van mensenhandel en prostitutie. Meisjes van 9 jaar en jonge vrouwen worden door familie wegens onvoorstelbare armoede achtergelaten bij een hotel tegen kost en inwoning. In eerste instantie om kamers schoon te maken. Echter, in praktijk worden ze ook voor andere doeleinden naar de kamers gestuurd. Verbaal of Fysiek geweld is geen uitzondering.

Taskila zet zich in voor deze kwetsbare minderjarige vrouwen. Ze zet de overheid en politie aan in te grijpen bij dubieuze omstandigheden en vangt de meisjes op.

Campagne van de vakbond tegen dwangarbeid

Dwangarbeid in de kledingindustrie

Thivya strijdt voor vrouwenrechten in de kledingindustrie. Jonge meisjes worden door kledingfabrieken in India gedwongen te blijven werken. Ze krijgen slechts de helft van hun salaris uitbetaald. De andere helft krijgen ze zogenaamd na 3 jaar werken om te gebruiken als bruidsschat. In realiteit zien ze de rest van dit geld zelden.

Thivya komt op voor deze meisjes. Ze heeft een vakbond opgericht en wijst de meisjes en de fabrieken op hun rechten.

Help mee in de strijd voor vrouwenrechten

Op Internationale Vrouwendag moeten we de handen ineen slaan. Help mee in de strijd voor vrouwenrechten. Met jouw donatie kunnen wij vrouwen zoals Georgette, Taskila en Thivya helpen zich in te zetten voor vrouwenrechten. Geef deze vrouwen een toekomst!

  • Deel deze pagina

Meer nieuws

Dennitah geeft voorlichting over vrouwenrechten

Vrouwenbesnijdenis: pijnlijk en vernederend

Lees meer
Rachel nepal

MIVA in Dagblad Trouw

Lees meer
Hugo Lingeman maakte een prachtige reportage voor ZIN Magazine

Zin&MIVA Reportersteam terug uit Nepal

Lees meer

Wil je niets missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.