Bus voor strijd dwangarbeid kledingindustrie


"Iemand moet opkomen voor hun rechten"


Land
India

Werkveld
Mensenrechten

Een veilige werkplek en eerlijk loon

In India is kinderarbeid en dwangarbeid helaas nog aan de orde van de dag. Ruim 300.000 minderjarige meisjes worden uitgebuit. Thivya kwam als maatschappelijk werkster een meisje tegen dat op brute wijze werd lastig gevallen door haar werkgever. Ze besloot in actie te komen.

Thivya komt op voor rechten fabrieksarbeiders kledingindustrie

Thivya: “Iemand moet opkomen voor hun rechten.”

Thivya sloot zich aan bij een vakbond opgericht door ex-werkneemsters. Al ruim 20 jaar komt deze vakbond op voor de rechten van fabrieksarbeiders. Thivya doet onderzoek naar de veiligheid op de fabrieksterreinen en dient claims in voor slachtoffers van misbruik. Ze wijst de meisjes op hun rechten. Daarnaast geeft Thivya voorlichting aan jonge kinderen om te voorkomen dat zij vroegtijdig hun school verlaten om in een fabriek te gaan werken.

12 uur werken per dag voor 2,50

De jonge meisjes worden door de fabrieken gedwongen te blijven werken. Ze krijgen slechts de helft van hun salaris uitbetaald. De andere helft krijgen ze zogenaamd na 3 jaar werken om te gebruiken als bruidsschat. De realiteit is helaas anders.

“Een verzonnen overtreding wordt door de fabrieken gebruikt als reden om het overige salaris niet te betalen. De meisjes moeten ontzettend hard werken, een werkweek van 72 uur is geen uitzondering. De overige tijd verblijven ze in de onveilige hostels op het fabrieksterrein.” aldus Thivya.

Thivya geeft voorlichting over rechten

Bus helpt meisjes bereiken

Van MIVA ontving Thivya een bus om campagnemateriaal en medewerkers van de vakbond te vervoeren en meer meisjes te ondersteunen, zodat zij een betere toekomst krijgen.

Bus pionier Thivya
bus Thivya
Send this to a friend