Toelichting op salaris directeur MIVA 

MIVA en het Liliane Fonds werken intensief samen. Zij delen dezelfde directeur. Het salaris van de directeur wordt voor 6% betaald door MIVA. Dit is op jaarbasis een bedrag van €9.309,67,- (inclusief sociale lasten).

Nadere uitleg totstandkoming salaris:

MIVA en het Liliane Fonds zijn twee nauw samenwerkende organisaties die gebruik maken van hetzelfde kantoor en dezelfde faciliteiten. MIVA en het Liliane Fonds vormen sinds 1 januari 2018 een personele unie. Beide organisaties hebben een grote mate van zelfstandigheid in beleid en uitvoering. Ze worden geleid door één directeur-bestuurder die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht, die voor de twee organisaties dezelfde personele samenstelling hebben.

Het salaris van de directeur-bestuurder van MIVA en het Liliane Fonds wordt bepaald door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht maakt daarbij strikt gebruik van de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen NederlandHet beloningsbeleid wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Goede Doelen Nederland baseert in zijn regeling de beloning op:

  • De grootte van de organisatie in inkomsten uit fondsenwerking, de netto bestedingen aan de doelstellingen en het aantal medewerkers in fte’s (fulltime-equivalenten).
  • De complexiteit van de organisatie door diversiteit in activiteiten van de organisatie en de wijze waarop de organisatie wordt gefinancierd.
  • De organisatorische context zoals mate van zelfstandigheid van de organisatie en de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directeur.

De totale score op deze criteria geeft aan hoe ‘zwaar’ de directeursfunctie is. Daarbij telt ook mee of er één of meerdere directeuren zijn.

Inkomsten MIVA en Liliane Fonds

De gezamenlijke totale inkomsten van MIVA en het Liliane Fonds waren in 2021 € 23,4 miljoen. De bestedingen aan de doelstellingen waren in 2021 € 20,3 miljoen. Op 31 december 2021 waren er in totaal 87 werknemers (63,8 fte’s) en 102 vrijwilligers. De organisatie valt hierdoor in de categorie ‘groot’.

De activiteiten van MIVA en het Liliane Fonds en zijn divers: screening, selectie en beoordeling van projecten en/of van partnerorganisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Beoordeling en financiering van de programma’s. Beoordeling van de uitgaven en de resultaten van het beleid. Ondersteuning van partnerorganisaties met kennis en adviezen. Bijvoorbeeld over hoe ze de hulp aan kinderen met een handicap kunnen verbeteren of hoe ze voor de rechten van deze kinderen kunnen opkomen en, samen met andere organisaties, het overheidsbeleid kunnen beïnvloeden, zodat mensen met een handicap volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij. Tenslotte, natuurlijk, voorlichting en fondsenwerving in Nederland. MIVA en het Liliane Fonds moeten ‘navigeren’ in een omgeving die zowel in Nederland als internationaal volop in beweging is.

Salaris

Volgens de regeling van Goede doelen Nederland zou met deze beschrijving het maximale bruto jaarinkomen van de directeur van MIVA en het Liliane Fonds in 2022 € 127.511 bedragen. Sociale lasten en werkgeversbijdrage voor het pensioen zijn niet meegerekend.

Interim-directeur-bestuurder: van 1 november 2021 tot 15 oktober 2022 is de directeur-bestuurder vervangen door een interim-directeur-bestuurder. In 2022 geldt conform de WNT voor een interim-directeur niet in loondienst een maximum bezoldiging voor de eerste 6 maanden van € 28.600,- per maand en voor de daaropvolgende 6 maanden van € 21.700,- per maand. Het uurloon zal echter nooit meer dan € 206,- per uur bedragen. De bedragen zijn excl. btw. Het aantal contracturen per week van de interim-directeur-bestuurder bedraagt 24. Het uurtarief bedraagt € 120,- per uur. Hiermee blijft het inkomen van de interim-directeur-bestuurder binnen de geldende maxima.

De directeur-bestuurder: vanaf 1 oktober 2022 is de nieuwe directeur-bestuurder in dienst getreden. Hij heeft een fulltime aanstelling (40 uur per week). Het bruto jaarinkomen (inclusief 8% vakantiegeld) ligt in 2022 met € 113.400 onder het niveau van het maximale jaarinkomen. Er is geen sprake van een overwerkvergoeding, geen representatie-vergoeding, geen lease- of bedrijfsauto en er is ook geen sprake van leningen of voorschotten.

De salariskosten worden voor 94% toegerekend aan het Liliane Fonds en voor 6% aan MIVA.

Schrijf je in voor de MIVA nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.