Toelichting op salaris directeur MIVA 

MIVA en Liliane Fonds werken intensief samen. Zij delen dezelfde directeur. Het salaris van de directeur wordt voor 6% betaald door MIVA. Dit is op jaarbasis een bedrag van €9.486,- (inclusief sociale lasten).

Nadere uitleg totstandkoming salaris:

Stichting MIVA en het Liliane Fonds zijn twee nauw samenwerkende organisaties die gebruik maken van hetzelfde kantoor en dezelfde faciliteiten. Stichting MIVA en het Liliane Fonds vormen sinds 1 januari 2018 een personele unie.

Beide organisaties hebben een grote mate van zelfstandigheid in beleid en uitvoering. Ze worden geleid door één directeur-bestuurder die verantwoording aflegt aan de Raden van Toezicht die voor de twee organisaties dezelfde personele samenstelling hebben.

Het salaris van de directeur-bestuurder van MIVA en het Liliane Fonds wordt bepaald door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht maakt daarbij strikt gebruik van de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen NederlandHet beloningsbeleid wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Goede Doelen Nederland baseert in zijn regeling de beloning op:

  • De grootte van de organisatie in inkomsten uit fondsenwerking, de netto bestedingen aan de doelstellingen en het aantal medewerkers in fte’s (fulltime-equivalenten).
  • De complexiteit van de organisatie door diversiteit in activiteiten van de organisatie en de wijze waarop de organisatie wordt gefinancierd.
  • De organisatorische context zoals mate van zelfstandigheid van de organisatie en de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directeur.

De totale score op deze criteria geeft aan hoe “zwaar” de directeursfunctie is. Daarbij telt ook mee of er één of meerdere directeuren zijn.

Inkomsten MIVA en Liliane Fonds

De totale inkomsten van MIVA en Liliane Fonds sámen, waren in 2021 23,4 miljoen euro. De bestedingen aan de doelstellingen waren in 2021 20,3 miljoen euro. Op 31 december 2021 waren er in totaal 87 werknemers (63,8 fte’s) en 102 vrijwilligers. De organisatie valt hierdoor in de categorie ‘groot’.

De activiteiten van Liliane Fonds en MIVA zijn divers: Screening, selectie en beoordeling van projecten en/of van partnerorganisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Beoordeling en financiering van de programma’s. Beoordelen van de uitgaven en de resultaten van het beleid. Ondersteuning van partnerorganisaties met kennis en adviezen. Tenslotte natuurlijk fondsenwerving in Nederland. MIVA en Liliane Fonds moeten ‘navigeren’ in een omgeving die zowel in Nederland als internationaal volop in beweging is.

Salaris

Volgens de regeling van Goede doelen Nederland zou met deze beschrijving het maximale bruto jaarinkomen van de directeur van het Liliane Fonds en MIVA in 2022 €127.511 bedragen. Sociale lasten en werkgeversbijdrage voor het pensioen niet meegerekend.

De directeur-bestuurder heeft een fulltime aanstelling (40 uur per week). Het bruto jaarinkomen (inclusief 8% vakantiegeld) ligt in 2022 met €126.074 onder het niveau van het maximale jaarinkomen. Er is géén sprake van een overwerkvergoeding, geen representatie-vergoeding, geen lease- of bedrijfsauto en er is geen sprake van leningen of voorschotten.

De salariskosten worden voor 94% toegerekend aan het Liliane Fonds en voor 6% aan de stichting MIVA.

Interim directeur-bestuurder: sinds november 2021 is de directeur-bestuurder vervangen door een interim directeur-bestuurder. In 2022 geldt conform de WNT voor een interim directeur niet in loondienst een maximum bezoldiging voor de eerste 6 maanden van € 28.600,- per maand en voor de daaropvolgende 6 maanden van € 21.700,- per maand. Het uurloon zal echter nooit meer dan € 206,- per uur bedragen. De bedragen zijn excl. btw. Het aantal contracturen per week van de interim directeur-bestuurder bedraagt 24. Het uurtarief bedraagt € 120,- per uur. Hiermee blijft het inkomen van de interim directeur-bestuurder binnen de geldende maxima.

Schrijf je in voor de MIVA nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.