Verkeersongeluk MIVA-auto: bestemming onbereikbaar?

Eén van de vele pioniers die MIVA de afgelopen jaren ondersteunde met een vervoersmiddel, was Josephat uit Kenia. De auto raakte onlangs betrokken bij een verkeersongeluk. Lees hier hoe MIVA met deze situatie omgaat.

Een bijzondere bestemming

Josephat ziet het als zijn bestemming om gelijke kansen te creëren voor meisjes. Zijn organisatie geeft voorlichting en deelt maandverband uit op scholen. Meisjes kunnen dan ook tijdens hun menstruatie naar school. Zo lopen ze geen achterstand op en kunnen hun school afmaken.

MIVA ondersteunde Josephat met een auto zodat hij niet meer afhankelijk was van openbaar vervoer of het lenen van een auto. Daarmee kon hij meer scholen en meisjes bereiken.

maandverband kenia

Auto Total Loss

Helaas zit een ongeluk in een klein hoekje. Josephat mailde ons met het verdrietige nieuws dat de waardevolle auto was aangereden door een vrachtwagen. De bestuurder verloor vervolgens de macht over het stuur waarna de auto over de kop sloeg.

Gelukkig kwamen de drie vrijwilligers die op dat moment in de auto zaten er met kleine verwondingen en een lichte hersenschudding vanaf. De auto was er slechter aan toe… Deze was niet meer te repareren en werd total loss verklaard.

Verkeersongeluk MIVA-auto
Auto total loss

Bestemming onbereikbaar?

MIVA steunde het project van Josephat niet voor niets. Dankzij de auto kon het project maandelijks bijna twee keer zoveel scholen bezoeken. En er waren mooie plannen voor uitbreiding van het project. Daarnaast werd de auto voor meer projecten van de organisatie ingezet. Zo ontvangen ieder jaar 250 jonge vrouwen vaardigheidstrainingen, zoals computer- en naailes. Ook krijgen jaarlijks 4000 jongeren door middel van sportevenementen en workshops voorlichting over milieubewustzijn, drugsmisbruik en vreedzaam samenleven.

MIVA gelooft nog steeds in de bestemming van Josephat. We laten zijn toekomstdroom en die van de vele meiden die dankzij hem naar school kunnen, niet plots in duigen vallen. In overleg met Josephat draagt MIVA daarom 75% bij aan de kosten van een nieuwe auto. Zodat Josephat zijn bestemming kan bereiken: Gelijke kansen voor meisjes in Kenia.

Send this to a friend