Kinderarbeid

  • Deel deze pagina

MIVA zet zich in tegen kinderarbeid

Wereldwijd zijn er 160 miljoen kinderen die werken. Dat is 10 procent van alle kinderen in de wereld. Meer dan de helft van deze kinderen doet erg risicovol werk, bijvoorbeeld in de prostitutie of werk met giftige stoffen. Ongeveer 1 op de 3 kinderen tussen de 5 en 14 jaar gaat niet naar school.

Wat is kinderarbeid?

Maar wat is kinderarbeid eigenlijk? Van kinderarbeid is sprake als kinderen een belangrijk deel van de dag (of nacht) werk verrichten. Vaak is dit slecht betaald werk, en in een aantal situaties worden de kinderen helemaal niet betaald.

In welke landen komt kinderarbeid voor?

In Azië, en met name India, komt kinderarbeid het meeste voor. In veel landen in Afrika werkt bijna een derde van de kinderen (Unicef, 2019). De meeste kindarbeiders, 112 miljoen, werken in de landbouw. Bijna 48 miljoen kinderen werken in de dienstverlening of industrie. Kinderarbeid komt meer voor op het platteland dan in de stad.

Stijging aantal werkende kinderen

Iedere vier jaar publiceert Unicef samen met de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) een rapport over kinderarbeid. Tussen 2016 en 2021 is het totaal aantal kinderen in de kinderarbeid met 8,4 miljoen gestegen. In sub-Saharische landen in Afrika nam het aantal kindarbeiders toe met 16,6 miljoen. Dat komt onder andere door terugkerende crisissituaties, grotere bevolkingsgroei en extreme armoede.

MIVA steunt mensen die strijden tegen kinderarbeid. Zij maken ouders en de maatschappij bewust van de gevaren van kinderarbeid en zorgen voor onderwijs.

Deze mensen strijden tegen kinderarbeid:

Auto redt kwetsbare meisjes mensenhandel

Auto helpt meisjes redden van mensenhandel

In plaats van naar brengen de kinderen lange dagen bij de mijnen door

Kinderen uit goudmijn gered dankzij auto

Vroeger werkten deze meisjes op de vuilnisbelt

Schoolbus biedt kansen

Wil je niets missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.