Voorvechtster voor vrouwen met een beperking


Autodrop steunt MIVA door de auto van Ibu Mia te financieren


Land
Zuid-Sulawesi

Werkveld
Gezondheidszorg

Toen Ibu Mia 9 jaar was, viel ze zo ongelukkig dat haar linkerbeen geamputeerd moest worden. Ze was altijd een goede leerling en kreeg de kans om een opleiding te volgen. Haar contact met andere kinderen en jongeren met een handicap en het feit dat zij wel de kans had gekregen zich te ontwikkelen, inspireerden Ibu Mia om zich voor hen in te zetten.

Voorvechtster voor vrouwen met een beperking

Samen met andere mensen met een handicap richtte Ibu Mia in Zuid-Sulawesi de lokale tak op van een organisatie voor vrouwen met een handicap. Ibu Mia werd een voorvechtster voor hen.

Diskusi dengan perempuan disabilitas - Simbang 1
IbuMia2

Grote kans op uitsluiting en geweld

Het bleek hard nodig: veel vrouwen met een fysieke of mentale beperking in Zuid-Sulawesi worden door hun families niet geaccepteerd. Zij zijn uitgesloten van de juiste zorg en van onderwijs. Zij blijven daardoor achter in hun ontwikkeling en het risico op huiselijk en seksueel geweld is groot.

Ibu Mia: “Ik droom dat vrouwen met een handicap een rol gaan spelen in de samenleving en terecht komen in de politiek, op goede posities”.

Kilometers maken in Zuid-Sulawesi

Dankzij Autodrop kan MIVA Ibu Mia ondersteunen met een auto. De auto zal door Ibu Mia met name worden gebruikt voor de concrete hulp aan slachtoffers van geweld en vrouwen met een handicap. Om hen te bereiken en indien nodig te vervoeren is transport van groot belang.

Sosialisasi Format Pendataan - Torut
Send this to a friend