Schoolbus voor kinderen met een beperking


Iedereen heeft recht op onderwijs


Land
Burkina Faso

Werkveld
Onderwijs

Ieder kind recht op onderwijs

Georges is schoolhoofd van een basisschool in Burkina Faso. Hij ziet het als zijn bestemming om scholing toegankelijk te maken voor alle kinderen. “Ieder kind heeft recht op onderwijs, ook kinderen met een handicap.” aldus Georges. Op zijn school ziet hij erop toe dat kinderen met een handicap mee kunnen komen in het reguliere onderwijs.

De bestemming van Georges

Op de school van Georges zitten per klas 1 à 2 kinderen met een handicap. De aard van hun beperking zijn enorm divers. Zo zijn sommige kinderen doof of blind. Anderen hebben polio met als gevolg verlammingen in armen of benen.

In Burkina Faso is onderwijs voor veel van deze kinderen helaas niet vanzelfsprekend. Georges probeert hier verandering in te brengen. In een tussenklas bereidt Georges hen voor op het Reguliere onderwijs.

School van George

Schoolbus onmisbaar

Helaas is het voor veel van de kinderen met een handicap lastig of zelfs onmogelijk om zelf naar school te gaan. De wegen in Burkina Faso zijn slecht en de dorpen liggen ver uit elkaar. Veel ouders hebben ook niet de mogelijkheid om hun kinderen naar school te brengen. Georges heeft mede dankzij MIVA een schoolbus kunnen financieren waarmee hij deze leerlingen thuis kan ophalen. De schoolbus wordt ook gebruikt om de kinderen naar de fysiotherapie te brengen.

Georges klas
Send this to a friend