Auto helpt zuster om mensen in vrede naast elkaar te laten leven


“Het is mijn roeping om de mensen in mijn gemeenschap in vrede naast elkaar te laten leven”


Land
Rwanda

Werkveld
Mensenrechten

Jarenlange genocide laat littekens achter

“Het is mijn roeping om de mensen in mijn gemeenschap in vrede naast elkaar te laten leven” vertelt zuster Fronille op een vrolijke, open en bevlogen manier. Ze is het stereotype pionier in hart en nieren. Na de verschrikkelijke jaren van genocide in Rwanda bleef een gespleten gemeenschap over. Samen met haar tien medezusters bemiddelt Zuster Fronille tussen voormalige Hutu en Tutsi stammen.

Zuster Fronille

Vergiffenis is de enige manier

In 1935 begon in Rwanda de definitieve rassenscheiding op basis van vee-bezit. “Iemand met minder dan tien koeien werd een Tutsi en iemand met meer dan tien koeien kreeg de vermelding Hutu in zijn paspoort.” vertelt zuster Fronille. Door jarenlange indoctrinatie groeide minachting, angst en haat tegen de Tutsi-minderheid. Dit leidde tot een ware jacht op alle Tutsi’s.

President Paul Kagame nam rigoureuze maatregelen om het land er weer bovenop te helpen. Hij vroeg de mensen om nog één offer te brengen: ‘Hij zei dat je je buurman niet kon blijven haten. Wij moeten als één volk weer verder.’ Maar hoe doe je dat als jouw buurman jouw ouders heeft vermoord? Zuster Fronille en haar medezusters helpen de mensen uit de gemeenschap elkaar te vergeven. Zij leren hen met elkaar in gesprek te gaan om tot verzoening te komen.

Bloemen met de tekst 'Genocide never Again'

Auto onmisbaar

Om de 1.376 mensen uit de gemeenschap te bereiken, ondersteunde MIVA hen met een auto. Die auto wordt erg goed benut. Voorheen legden de zusters enorme afstanden lopend af of moesten zij een taxi-motor huren. Met de MIVA-auto kunnen zij de tijd die ze vroeger onderweg waren gebruiken voor bemiddeling.

Die bemiddeling werkt. De haat, ruzie en stress die daarbij komt kijken verdwijnt naar de achtergrond. Mensen leren in vrede met elkaar om te gaan en bouwen samen aan een sterke gemeenschap.

Zuster Fronille geeft informatie aan de stammen

Vrede kent geen grenzen

Zuster Fronille wil het bereik van de tien zusters vergroten. Ze vraagt aan MIVA een tweede auto. Dan kunnen de zusters ook de gemeenschappen die 70km verder liggen bereiken en ruim 2500 mensen extra helpen met bemiddeling en training. Om de impact van de zusters te vergroten is jouw hulp onmisbaar. Help je mee met een donatie om dit mogelijk te maken?

Send this to a friend