Land
Filipijnen

Werkveld
Gezondheidszorg

Een wereld met meer vrede

Maria (23 jaar) uit de Filipijnen werd geboren in een inheemse groep op het eiland Mindanao. Ondanks dat de etnische groep bekend staat als ‘wevers van de vrede’, groeide Maria op in een samenleving waar gewapende conflicten aan de orde van de dag zijn. Als sociaal werker komt ze op voor de kwetsbare mensen die door (natuur)geweld getroffen zijn en zorgt ervoor dat ze de juiste hulp krijgen.

Veel slachtoffers door geweld en natuurrampen

De organisatie waarvoor Maria werkt is al 33 jaar actief op het eiland Mindanao. Het eiland is groot, de wegen slecht. Onderwijs en gezondheidszorg zijn voor veel mensen onbereikbaar. Naast geweld komen er met enige regelmaat tropische stormen voor op het eiland. Er zijn daardoor relatief veel mensen met een handicap.

tropische storm in Filipijnen

Iedere maand bezoekt Maria zo’n vijftien mensen. Door de grote afstanden is Maria soms wel acht uur onderweg om hulp te verlenen. Ze zorgt voor protheses, revalidatie eb hulpmiddelen zoals een rolstoel of krukken. Daarnaast werkt zij aan preventie van blind- en doofheid. Door in een zo vroeg mogelijk stadium mensen met wonden en klachten op te sporten kunnen grotere problemen voorkomen worden.

Opnieuw leren lopen

Eén van de mensen die Maria hielp is de 18-jarige Eldo. Zijn familie leefde al onder de armoedegrens toen hij door een bom zijn been verloor. Mario zocht hem thuis op en zorgde voor een prothese. Eldo kreeg fysiotherapie en leerde opnieuw lopen. Nu kan hij weer werken en bijdragen aan inkomsten voor zijn familie.

MARIA houdt een intake-gesprek met Eldo

Zonder Maria had hij nog steeds thuis gezeten omdat hij niet mobiel was en te arm voor vervoer naar het zorgcentrum. Er zijn helaas veel meer voorbeelden zoals Eldo. Mensen die Maria graag wil helpen. “De wereld heeft iemand nodig die verantwoordelijkheid neemt om een naaste te helpen, dat maakt verandering mogelijk” aldus Maria.

“Een nieuwe auto zou me vleugels geven.”

De organisatie van Maria heeft een 14-jaar oude auto. Lange afstanden kan deze auto niet meer afleggen. Maria vraagt daarom aan MIVA een nieuwe auto die ook kan dienen als therapielokaal: “Een nieuwe auto zou me vleugels geven, daarmee kan ik veel meer kwetsbare mensen helpen.”

Help jij ook mee met een donatie?

Send this to a friend