Boot brengt gezondheidszorg naar mensenLand
Nigeria

Werkveld
Gezondheidszorg

Alleen per boot bereikbaar

Sinds oktober 2015 geeft Francisca samen met haar medezusters gezondheidszorg aan de mensen in Bomadi. Dit gebied in Nigeria is alleen bereikbaar per boot. Met een kleine geleende kano varen de zusters naar de bevolking om hen te helpen.

ziekenbezoek

Het sterftecijfer van moeders en kinderen in dit gebied is heel erg hoog. Er is geen wegennet, geen elektriciteit, geen veilig drinkwater en geen kennis over het voorkomen van ziekte. De zusters proberen de gezondheid van de mensen te verbeteren door het geven van voorlichting. Ze onderzoeken de bevolking en geven hen indien nodig medicijnen.

Spreekuur voor patienten

Met een boot redden de zusters levens

In de korte tijd dat de zusters actief zijn in het gebied hebben zij veel bereikt: 15% van de bevolking zuivert haar water dankzij de voorlichting. Maar liefst 91 ernstig zieke patiënten zijn naar het ziekenhuis gebracht dat op ruim 60km varen ligt.

Verder hebben de zusters 253 Malaria-patiënten genezen en 248 mensen op HIV/AIDS gescreened en van medicijnen voorzien.  De zusters zien het als hun bestemming om gezondheidszorg voor alle mensen in het gebied toegankelijk te maken.

Gezondheidszorg per boot

Afhankelijk van openbare boot

De zusters zijn nu afhankelijk van de openbare boot of een geleende kano. Zuster Francisca vraagt aan MIVA steun voor een eigen boot.  Wanneer de zusters een eigen boot hebben, kunnen zij veel meer mensen bereiken en medicijnen vervoeren. Een boot redt levens!

Send this to a friend