Boot in Nigeria brengt zusters naar bestemming

Zusters laten zich niet tegenhouden door water

In Bomadi, een gebied in Nigeria, leven veel gemeenschappen geïsoleerd. Veel van de dorpen zijn omringd door water en moeras. Onder andere gezondheidszorg is hierdoor voor veel mensen onbereikbaar. Gelukkig zijn er zusters die zich niet laten tegenhouden door lastige omstandigheden. Hun bestemming? Gezondheidszorg voor iedereen. Dankzij de steun van onze donateurs kunnen de zusters van Bomadi nu veel meer mensen helpen.

Boot Nigeria

Geen boot, geen zorg

Francisca vroeg MIVA namens de zusters haar te helpen met een eigen boot. Lange tijd moesten de zusters namelijk een boot lenen om gezondheidszorg te kunnen verlenen. De zusters en hun patiënten waren afhankelijk van de beschikbaarheid van boten uit de omgeving. Dat betekende: geen boot, geen zorg.

De boot, die Franscisca dankzij de donateurs van MIVA kreeg, bracht hier verandering in. Ze kunnen nu vaker op ziekenbezoek en geven ook voorlichting over waterzuivering. Verder wordt de boot gebruikt om Malaria-patiënten naar het ziekenhuis te brengen, op ruim 60 kilometer afstand van de dorpen.

Boot Nigeria

Nieuwe boot redt levens

Met de nieuwe boot is het voor Francisca  en de andere zusters mogelijk geworden zieke mensen veel sneller te bereiken. Doordat zij niet langer afhankelijk zijn van andere boten kunnen dorpelingen sneller geholpen worden.

De nieuwe boot is ook een stuk sneller dan de oude boten in het dorp. Hierdoor kunnen patiënten in kritieke toestand snel en veilig naar het ziekenhuis toe. De boot van MIVA redt dus letterlijk levens. Francisca laat ons weten dat zij enorm blij is met haar nieuwe boot. Met jouw hulp kunnen we nog vele anderen zoals Francisca dichter bij hun bestemming brengen.

Vaccinaties