Collecte 2018

Collecte 2018:
Maak zorg bereikbaar in Zimbabwe

Op 25 en 26 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte in de kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder project: Auto maakt zorg en hulpmiddelen bereikbaar. Voor de allerarmsten in Zimbabwe is medische zorg onbereikbaar. Vervoer is hier van levensbelang.

Hoe kunt u helpen?

U kunt MIVA helpen bij de jaarlijkse MIVA-collecte in uw kerk in het weekend van 25 en 26 augustus. De opbrengst van de collecte is bestemd voor auto’s voor medische zorg in Zimbabwe. Zodat ook hier de bevolking de zorg kan ontvangen waar ze recht op hebben.

MIVA stelt graag materiaal beschikbaar ter ondersteuning van de collecte. Hieronder vindt u het bestelformulier voor het collectemateriaal. U kunt de aantallen van het standaardpakket naar wens wijzigen. Indien we geen bestelling van uw parochie of kapel ontvangen, krijgt u automatisch eind juni het standaardpakket toegestuurd.

gezondheidszorg Zimbabwe