De bestemming van uw donatie

Dankzij de steun van MIVA-donateurs bereiken bijzondere mensen wereldwijd hun bestemming. Hoe zorgt het MIVA-team ervoor dat iedere donatie op de juiste plek terecht komt? We vragen het aan Marjolein Keijsper, projectcoördinator.

Marjolein Keijsper
Projectcoördinator
  1. Waarom kiest MIVA voor het ondersteunen met transport en communicatiemiddelen?

‘We ondersteunen vooral daar waar geen (openbaar) vervoer is. Daarbij zijn de wegen slecht en kwetsbaar door met name aardverschuivingen en overstromingen. In landen waar we projecten ondersteunen zijn er vaak slechts verbindingswegen tussen de grote steden en de afstanden zijn enorm.’

“Heel veel groepen zijn zonder onze steun echt uitgesloten.”

‘We steunen met transport en communicatie, omdat heel veel groepen, zeker de allerarmsten, anders echt uitgesloten zijn van bijvoorbeeld onderwijs of medische zorg. Middelen als een auto op de Filipijnen, een boot in Congo, een ezel in Haïti of een radio in Oeganda kunnen een enorm verschil maken. Soms is het vervoersmiddel zelfs levensreddend.’

  1. Waar letten jullie allemaal op bij het beoordelen van de projecten?

‘De organisatie moet solide zijn en kunnen functioneren met lokale mensen en middelen. We letten onder andere op de locatie, hoe groot de afstanden zijn, waar het middel voor gebruikt wordt, of het project kleinschalig is en natuurlijk wat zij dankzij het middel kunnen bereiken. De aanvraag wordt pas goedgekeurd als we daarnaast minimaal twee goede referenties over het project hebben van andere organisaties of personen.’

Marjolein beoordeelt projectaanvragen

  1. Hoe gaat het selectieproces van de aanvragen in zijn werk?

‘Ik lees ontzettend veel, want jaarlijks ontvangen we zo’n 1.000 aanvragen. We sorteren de aanvragen per land, zodat we kunnen zien wat de problematieken zijn per regio en we ontwikkelingen kunnen ontdekken. We kiezen zo de meest urgente projecten per regio, wat nodig is omdat we maar zo’n 10% van de aanvragen kunnen toekennen.’

‘Jaarlijks ontvangen we zo’n 1.000 aanvragen.’

‘Bij de eerste selectie valt meer dan de helft af, omdat het niet binnen onze criteria past. Dan gaan we net zo lang filteren, totdat de beste aanvragen overblijven. Een project moet intern door minstens twee personen bekeken zijn. Daarbij hebben we een externe commissie die alles doorneemt. En uiteindelijk wordt het een bestuursbesluit.’

  1.  Kan dat eigenlijk wel, een project in een ander continent vanaf hier beoordelen?

‘Ja, dat kan, omdat we gegevens hebben uit de aanvraag, uit het mailcontact dat we vervolgens hebben met de aanvrager plus de informatie van onze adviseur ter plekke.’

‘Om professioneel te blijven is het belangrijk dat je afstand neemt, want er zijn heel veel projecten die indruk maken. En je moet je in kunnen leven in compleet andere situaties. Dit werk kun je denk ik veel lastiger doen als je je hele leven uitsluitend in Nederland gewoond en gewerkt hebt. Zelf heb ik veel ervaring opgedaan toen ik 10 jaar in Guatemala woonde en werkte.’

Marjolein wijst Guatemala op de kaart aan

  1. Wordt er wel eens misbruik gemaakt van de aangevraagde middelen?

‘Ja, helaas komt dat voor. Transport- en communicatiemiddelen zijn fraudegevoelig. Een auto, brommer of radio is gemakkelijk voor andere doeleinden te gebruiken of te ontvreemden.’

  1. En wat doen jullie daaraan?

‘De aankoop- en registratiebewijzen dienen samen met een foto van het middel te worden opgestuurd. We checken waar de auto staat, of het kenteken juist is en of het op naam van de organisatie staat. Na 6 maanden en na 18 maanden dienen de aanvragers een verantwoording te sturen. En we hebben het recht dit tot 5 jaar na de aanschaf te vragen. Als het niet in orde is dan stoppen we direct de samenwerking met deze organisatie. We wisselen hierover ook informatie uit met collega-organisaties.’

  1. Ontvangen aanvragers financiering voor het hele vervoers- of communicatiemiddel?

‘Nee, ze ontvangen 75%. Daarbij betaalt MIVA niet de benzine, het onderhoud en de verzekeringen. Organisaties laten hiermee zien dat ze zelf voldoende middelen hebben om het een succes te laten zijn.’

  1. Wat drijft jou om bij MIVA te werken?

‘Wij zijn een club van aanpakkers. Ik vind het leuk en zeer boeiend werk en ik vind het goed dat de projecten die wij ondersteunen kleinschalig zijn. Onze steun is voor veel organisaties precies dat ‘zetje’ dat nodig is om een grote sprong voorwaarts te maken.’

“Wij zijn een club van aanpakkers.”

  1. Bezoek je zelf ook projecten?

‘Ja, in maart 2016 bezochten we drie projecten in India. Eén project dat zorgt voor onderwijs aan kinderen die op de vuilnisbelt leven en daar hun kostje bij elkaar scharrelen. Een heel heftig verhaal, maar met een schoolbus kunnen ze aan hun leven ontsnappen en kansen voor een betere toekomst opbouwen.

Foto bij interview Marjolein keijsper v2

‘Het tweede project was gericht op stervensbegeleiding voor ouderen en ondersteuning van de mantelzorgers. Het derde project tenslotte verzorgt opleiding voor mensen met een handicap waardoor zij een eigen inkomen kunnen verwerven.’

‘Alle drie de projecten hebben een vervoermiddel bij MIVA aangevraagd. We bekijken hoe het daar gaat en maken een video om mensen hier in Nederland een indruk van deze projecten te geven.’

Heb je ook een vraag aan Marjolein? Stel deze aan haar per e-mail.