Land
Kameroen

Werkveld
Gezondheidszorg en onderwijs

Vervoer
Auto

Zuster Nicole helpt de meest kwetsbare mensen in Kameroen

Al sinds 1995 werkt zuster Nicole als missionaris in het meest noordelijke puntje van Kameroen, tegen de grens met Nigeria. Deze gortdroge en steenachtige regio levert de overheid weinig op en krijgt daarom nauwelijks aandacht. Het zorgt ervoor dat het gebied niet alleen de armste regio van het land is. Het is ook een van de gevaarlijkste, omdat de terroristische organisatie Boko Haram er actief is. Het houdt zuster Nicole niet tegen. Mede dankzij hulp van MIVA helpt ze kwetsbare mensen in de meest afgelegen dorpen.

Gortdroog landschap in Noord-Kameroen

Aan hun lot overgelaten

Zuster Nicole geeft onderwijs en medische hulp aan de mensen die haar het hardst nodig hebben: zieken, ouderen, alleenstaande moeders, straatkinderen en dorpsbewoners die door Boko Haram uit hun dorpen zijn verdreven. Ze zegt: “Veel mensen worden hier aan hun lot overgelaten. Kinderen gaan niet naar school en volwassenen kunnen de zorg niet betalen die ze nodig hebben. Ik heb de keuze gemaakt ze vooruit te helpen in het leven. De allerarmsten helpen, dat geeft me voldoening.”

Zuster Nicole in de klas

Verschil voor de bevolking

“Sinds 1995 heeft ons werk heel veel verschil gemaakt voor de bevolking. Er zijn bijvoorbeeld maar weinig scholen in deze regio en meisjes werden vaak gedwongen vroeg te trouwen. Nu zitten er zelfs meisjes op de universiteit. We hebben ook veel levens kunnen redden door mensen op tijd naar ziekenhuizen te brengen. Wat ons werk echter bemoeilijkt, zijn de enorme afstanden en de slechte staat van de wegen – als er al wegen zijn. Om op de bestemming te komen, heb ik soms wel 4 tot 6 uur nodig. Bovendien was ik altijd bang dat ik autopech zou krijgen. In mijn achterhoofd speelde altijd de vraag of ik nog wel terug kon komen.”

Auto ongelofelijk belangrijk

MIVA kon zuster Nicole helpen met een nieuwe auto die bestand is tegen de slechte kwaliteit van de wegen. Ze zegt: “Onze nieuwe auto is ongelofelijk belangrijk voor ons werk. We kunnen nu gemakkelijker van het ene gebied naar het andere rijden, zonder ons zorgen te maken of we er wel komen. Met de auto kunnen we zieken naar het ziekenhuis brengen en bij spoedgevallen zijn we op tijd in het ziekenhuis.”

De auto van zuster Nicole

Maak jij hulp bereikbaar?

Zuster Nicole hoeft niet meer bang te zijn dat haar auto het op een verlaten plek begeeft. Maar er zijn nog zoveel meer lokale pioniers die we willen helpen. Soms hebben ze een auto nodig om zorg en onderwijs te bieden. Soms is een computer of satelliettelefoon voldoende. Wat ze ook nodig hebben om hun werk te doen: zorg jij ervoor dat ze het krijgen?

Send this to a friend