Land
Zambia

Werkveld
Zelfredzaamheid

Vandaag de dag leeft meer dan de helft van de inwoners van Zambia onder de armoedegrens. Dit heeft te maken met de onveilige situaties in het land en de overstromingen die de oogsten verwoesten. Kamima biedt ondersteuning aan kwetsbare families in Zambia, onder andere door het opzetten van bewustmakingscampagnes en het geven van trainingen.

Ondersteuning aan kwetsbare families

Kamima biedt ondersteuning aan kwetsbare families in Zambia. Bijvoorbeeld door het geven van trainingen aan ouders van kinderen met een beperking. Sommige ouders ontvangen een kleine lening om goed van start te kunnen gaan. Met zijn werk en inkomen programma leert hij daarnaast jongeren hoe ze juiste beslissingen kunnen maken voor de toekomst.

Kamima op bezoek
Kamima aan het spreken

Kilometers maken in Zambia

Dankzij Autodrop kan Kamima kilometers maken in Zambia, waar veel wegen onbegaanbaar zijn en een goede auto onmisbaar is om mensen te bereiken. Zonder auto bereikt Kamima 100 mensen per maand. Met een auto zijn dit 1000 mensen!

Verkeersongeval auto Kamima

In Zambia zijn de wegen slecht. Veel wegen zijn onbegaanbaar. De oude auto van Kamima raakte betrokken bij een verkeersongeval en was zwaar beschadigd. Daardoor moest hij met het openbaar vervoer. Dankzij Autodrop kan Kamima nu weer kilometers maken in Zambia en ondersteuning bieden aan de kwetsbare families in Zambia.

De MIVA auto voor Kamima
Send this to a friend