Auto brengt zorg kinderen met handicap binnen bereik


Passende zorg voor armste kinderen en ouders in India


Land
India

Werkveld
Gezondheidszorg

Nog een lange weg te gaan

In India is het verschil tussen arm en rijk erg groot. Jobin ziet elke dag van dichtbij hoe zwaar de allerarmsten het hebben. Voor kinderen met een handicap en hun families is het extra zwaar. Deze ouders hebben geen geld om de zorg voor hun kinderen te betalen.

Pionier Jobin

Jobin zet zich in voor deze gezinnen. Voor de gezondheidszorg die hun kind juist zo hard nodig heeft. Hij voelt het als zijn roeping om voor hen op te komen en passende zorg mogelijk te maken.

“Ik zie het als mijn roeping om deze ouders en hun kinderen een kans op een betere toekomst te geven”

Jobin werkt vooral in dichtbeboste afgelegen gebieden. Hij bezoekt daar ouders en hun kinderen thuis. Hij zorgt ervoor dat hun kinderen fysiotherapie krijgen en ook andere hulp die zij nodig hebben. Fysiotherapie maakt voor kinderen met een lichamelijke handicap vaak een groot verschil. Ook geeft Jobin voorlichting aan de ouders hoe ze het beste voor de kinderen kunnen zorgen.

Moeder met gehandicapt kind 1

Kans op betere toekomst

Naast de hulp op het gebied van gezondheidszorg, stimuleert Jobin de ouders om zich te verenigen. Hij helpt hen om hulp van de overheid te krijgen, wat in een bureaucratisch land als India voor de allerarmsten erg moeilijk is.

Maar daar houdt het werk van Jobin niet op: hij vindt het belangrijk dat de arme mensen een echte kans krijgen op een betere toekomst. Door hen te leren hoe ze zelf hun eigen eten kunnen verbouwen geeft hij hen de mogelijkheid onafhankelijk te zijn van hulp van anderen.

Omgeving India

Vervoer niet langer een probleem

Met de auto die Jobin dankzij de steun van MIVA heeft aangeschaft kan hij zijn spullen vervoeren en deze dorpen bezoeken, ook over slechte wegen en in het regenseizoen. Ook kan Jobin kinderen met acute problemen naar een ziekenhuis brengen. De auto maakt het voor Jobin mogelijk de levenskwaliteit van de kinderen en hun ouders enorm te verbeteren.

Auto Jobin
Auto Jobin
Send this to a friend