Auto helpt kinderen met handicap een eerlijke kans te geven


"We moeten diversiteit vieren en mensen met een handicap als gelijken behandelen."


Land
Zimbabwe

Werkveld
Gezondheidszorg en onderwijs

Auto helpt kinderen met handicap een eerlijke kans te geven

Ivainesu is veldwerker in Zimbabwe. Kinderen met een handicap hebben hier geen toegang tot een sociaal netwerk en gezondheidszorg. Vaak worden de kinderen achtergelaten bij grootouders zonder inkomen. Er is veel armoede en vaak te weinig voedsel. Ivainesu spoort kinderen met een handicap op en zorgt ervoor dat ze de juiste behandeling krijgen en naar school kunnen.

Ivainesu

Diversiteit vieren

Haar droom voor de toekomst is een maatschappij die mensen met een handicap omarmd. “Ik wil dat we ze de kans geven om hun potentie volledig te benutten. We moeten diversiteit vieren en mensen met een handicap als gelijken behandelen.” Een grote uitdaging. Want iemand met een handicap wordt in Zimbabwe vaak niet als volwaardig gezien.

Kinderen met een handicap bij de stichting van Ivainesu

Begrip creëren

De organisatie waar Ivainesu voor werkt, zet zich daarom in op verschillende vlakken. Er wordt gezorgd voor therapie voor de kinderen en ze onderzoekt welke aanpassingen er op scholen nodig zijn voor inclusief onderwijs. Ook geeft ze samen met haar collega’s voorlichting in de dorpen. De dorpsbewoners hebben daardoor meer begrip voor kinderen en jongeren met een handicap. Ze leren hoe ze hen kunnen helpen en het vergroot hun kansen in de toekomst om volwaardig mee te kunnen draaien in de maatschappij.

Therapie en school

Een van de kinderen die Ivainesu helpt is de 15-jarige Catherina. Zij kan niet lopen vanwege een verlamming en zit in een rolstoel. Ze heeft vijf broertjes en zusjes en woont bij haar grootmoeder die een hartinfarct kreeg. Catherina zorgt nu voor haar oma en de andere kinderen. De moeder heeft de kinderen verlaten en haar vader zit in de gevangenis. Haar grootmoeder heeft nauwelijks inkomsten en kan het schoolgeld niet zelf betalen.

De organisatie van Ivainesu zorgde voor een rolstoel en betaalt het schoolgeld. Daarnaast krijgt Catherina nu therapie. De dorpsbewoners hebben voorlichting gekregen hoe ze Catherina kunnen helpen. De kinderen uit het dorp helpen Catherina nu naar school te gaan. Ook op school zijn er aanpassingen gedaan, zoals een ramp bij de ingang, zodat Catherina met de rolstoel veilig overal kan komen. Ivainesu bezoekt de familie en haar school regelmatig om te kijken hoe het met Catherina gaat.

Catherina

Een auto is onmisbaar

Voor het opsporen en monitoren van de kinderen heeft Ivainesu een auto nodig. Ze kan dan sneller grotere afstanden afleggen en veel meer kinderen helpen. Kinderen die nu afgesloten zijn van de buitenwereld en zonder hulp geen eerlijke kans krijgen in het leven. Help je mee met een donatie?

Send this to a friend