Resultaten & Jaarverslag 2018

We zijn trots op wat we bereiken. Transparante communicatie vinden we bij MIVA erg belangrijk. Als donateur wil je weten waar jouw donatie aan wordt besteed, en dat begrijpen we. We delen daarom graag de behaalde resultaten en cijfers in het jaarverslag.

283 vervoers- en communicatiemiddelen

MIVA ontving het afgelopen jaar wederom vele hulpaanvragen van projecten uit landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Alle aanvragen zijn beoordeeld aan de hand van onze beleidscriteria.

In 2018 heeft MIVA voor 1,2 miljoen euro projecten gefinancierd in Afrika, Azië en Latijns Amerika. We financierden in dat jaar maar liefst 283 vervoers- en communicatiemiddelen:

Auto maakt vrouwen onafhankelijk

Constance werkt voor WAP (Women’s Advocacy Project), een organisatie die de belangen van vrouwen behartigt in Zimbabwe. Vrouwen in Zimbabwe zijn vaak zeer afhankelijk van familie of van hun man en gedwongen (kind)huwelijken komen veel voor. Constance helpt vrouwen een eigen bedrijfje op te zetten. Zo verdienen ze een eigen inkomen en zijn zij onafhankelijk.

Lees meer
Ambulance-boot redt levens

Mohon werkt in de mangrovebossen van Bangladesh. In dit gebied is de armoede het grootst. Hier leeft ook de bedreigde Bengaalse tijger. Door de stijgende waterspiegel wordt het leefgebied steeds kleiner. Dit leidt tot confrontaties tussen tijgers en de arme mensen.

Lees meer
Pick-up maakt bijenboeren zelfredzaam

In Oeganda leeft 37% van de mensen onder de armoedegrens. Landbouw is voor veel mensen de belangrijkste manier om aan voedsel te komen. Helaas is veel grond in Oeganda ongeschikt. Geld verdienen met de landbouw zit er niet in. De boeren verbouwen met moeite net genoeg voedsel voor hun eigen familie. Gelukkig zijn er mensen zoals Matia. Hij ziet het als zijn bestemming om de armste mensen te helpen aan een eigen inkomen.

Lees meer

In de dorpen op het platteland van India hebben vrouwen nog altijd een achtergestelde positie. Veel vrouwen komen überhaupt niet buitenshuis. Maria ziet het als haar bestemming om deuren te openen voor vrouwen. Ze stimuleert vrouwen om zich te verenigen in vrouwengroepen.

Lees meer

Met deze middelen kunnen de lokale pioniers in ontwikkelingslanden de mensen in afgelegen gebieden bereiken. Juist op die plekken waar de hulp het hardst nodig is. Wij zijn trots op de resultaten en willen iedereen die hieraan heeft bijgedragen enorm bedanken!

Jaarverslag 2018

In ons jaarverslag lees je meer informatie over onze missie, werkwijze, de cijfers en de projecten die we steunen.

Blader hieronder door het jaarverslag of download een pdf-versie.

Download hier ook onze jaarrekening over 2018. Extra toelichting over het salaris van de directeur van MIVA vind je hier.

Send this to a friend