weg in zimbabwe

Toelichting op salaris directeur MIVA en LILIANE FONDS (2019)

Toelichting op salaris directeur MIVA en Liliane Fonds (2019)

Steven Berdenis van Berlekom is de directeur-bestuurder van MIVA.

MIVA en Liliane Fonds werken intensief samen. Zij delen dezelfde directeur. Steven Berdenis van Berlekom is ook directeur-bestuurder van het Liliane Fonds. Het salaris van Steven Berdenis van Berlekom wordt voor 6% betaald door MIVA. Dit is op jaarbasis een bedrag van €7.005,84,-.

Nadere uitleg totstandkoming salaris:

Stichting MIVA en het Liliane Fonds vormen sinds 1 januari 2018 een personele unie. MIVA en het Liliane Fonds werken in hetzelfde kantoor. Steven Berdenis van Berlekom is de directeur-bestuurder voor de twee organisaties met een grote mate van zelfstandigheid in beleid en uitvoering. Hij legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

Het salaris van de directeur-bestuurder van MIVA en het Liliane Fonds wordt bepaald door de raad van toezicht. De raad van toezicht maakt daarbij strikt gebruik van de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen Nederland. Het beloningsbeleid wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Goede Doelen Nederland baseert in zijn regeling de beloning op:
– De grootte van de organisatie in inkomsten uit fondsenwerking, de netto bestedingen aan de doelstellingen en het aantal medewerkers in fte’s (fulltime-equivalenten).
– De complexiteit van de organisatie door diversiteit in activiteiten van de organisatie en de wijze waarop de organisatie wordt gefinancierd.
– De organisatorische context zoals mate van zelfstandigheid van de organisatie en de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directeur.

De totale score op deze criteria geeft aan hoe “zwaar” de directeursfunctie is. Daarbij telt ook mee of er één of meerdere directeuren zijn.

Hoe zit dat bij MIVA en het Liliane Fonds?

De totale inkomsten van MIVA en het Liliane Fonds waren in 2018 21 miljoen euro. De bestedingen aan de doelstellingen waren in 2018 20 miljoen euro. Op 31 december 2018 waren er in totaal 81 werknemers (57,0 fte’s) en 128 vrijwilligers. De organisatie valt hierdoor in de categorie ‘groot’.

Volgens de adviesregeling van Goede doelen Nederland zou het maximale bruto jaarinkomen van een directeur van MIVA en het Liliane Fonds  €135.314,- mogen bedragen, sociale lasten en werkgeversbijdrage voor het pensioen niet meegerekend.

Salaris

Steven van Berlekom is een ervaren bestuurder met een fulltime aanstelling (40 uur per week). Zijn bruto jaarinkomen (12 maandsalarissen + 8% vakantiegeld) is €116.764,-, dat is 14% onder het maximale jaarinkomen. Er is géén sprake van een overwerkvergoeding, geen representatie-vergoeding, geen lease- of bedrijfsauto en er is geen sprake van leningen of voorschotten.

De salariskosten worden voor 94% toegerekend aan het Liliane Fonds en voor 6% aan de stichting MIVA.