Resultaten & Jaarverslag 2021

We zijn trots op wat we bereiken. Transparante communicatie vinden we bij MIVA erg belangrijk. Als donateur wil je weten waar jouw donatie aan wordt besteed, en dat begrijpen we. We delen daarom graag de behaalde resultaten en cijfers van 2021 in het jaarverslag.

351 vervoers- en communicatiemiddelen

MIVA ontving het afgelopen jaar wederom vele hulpaanvragen van projecten uit landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Alle aanvragen zijn beoordeeld aan de hand van onze beleidscriteria.

In 2021 heeft MIVA voor ruim 1,6 miljoen euro projecten gefinancierd in Afrika, Azië en Latijns Amerika. We financierden in dat jaar maar liefst 351 vervoers- en communicatiemiddelen:

Medische zorg voor de meest kwetsbaren in Kenia

Duncan is directeur van een gezondheidscentrum in Kajiado, Kenia. Het centrum is opgezet om kinderen met een handicap te helpen. Inmiddels biedt het ook zorg aan iedereen uit de regio. Mensen kunnen er terecht voor basiszorg, kraamzorg, oogzorg, fysiotherapie en orthopedische protheses en hulpmiddelen. Er is ook een kleine school voor de kinderen in het centrum en uit de omgeving. Duncan gaat ook naar de mensen toe. Om zorg, eten en COVID-beschermingsmiddelen te brengen. Een auto is onmisbaar in het grote en ruige gebied.

Lees meer
Voorvechtster voor vrouwen met een beperking

Toen Ibu Mia 9 jaar was, viel ze zo ongelukkig dat haar linkerbeen moest worden geamputeerd. In Zuid-Sulawesi krijgen veel vrouwen met een fysieke of verstandelijke beperking niet de juiste zorg en geen onderwijs. Ibu Mia kreeg wél de kans om een opleiding te volgen. Zij besloot zich in te zetten voor deze vrouwen. Samen met andere mensen met een handicap richtte ze de lokale tak op van een organisatie voor vrouwen met een beperking. Dankzij de auto bereikt en vervoert Ibu Mia nu slachtoffers van geweld en vrouwen met een beperking.

Lees meer
Op weg naar gerechtigheid

Cecilia zag dat het verkiezingsgeweld in Kenia de mensen met een handicap het hardst trof. Zij konden niet vluchten. Ze besloot een hulporganisatie te starten. Inmiddels werkt ze met een groot netwerk van veertig organisaties, die onderwijs en gezondheidszorg bereikbaar maken voor kinderen en jongeren met een handicap. Cecilia probeert deze partners regelmatig te bezoeken en legt daarvoor duizenden kilometers af over slecht begaanbare zandwegen. Met een goede auto kan ze de bezoeken verdubbelen. En zelf kinderen bezoeken die in de meest afgelegen gebieden wonen.

Lees meer

Met deze middelen kunnen de lokale pioniers in ontwikkelingslanden de mensen in afgelegen gebieden bereiken. Juist op die plekken waar de hulp het hardst nodig is. Wij zijn trots op de resultaten en willen iedereen die hieraan heeft bijgedragen enorm bedanken!

Jaarverslag 2021

In ons jaarverslag lees je meer informatie over onze missie, werkwijze, de cijfers en de projecten die we steunen.

Bekijk het jaarverslag met de volledige jaarrekening.

Send this to a friend