Outreach-missies: zorg en onderwijs bereikbaar maken

Veel MIVA-hulpverleners gaan regelmatig ‘op outreach’. In Nederland zijn zorg en onderwijs vaak goed bereikbaar. Afstanden zijn klein, wegen goed en we hebben goede en snelle vervoers- en communicatiemiddelen. In landen waar dat niet zo is, is outreach onmisbaar.

Wat is outreach?

De letterlijke vertaling van outreach is ‘zich uitstrekken’. En dat is precies wat de hulpverleners en veldwerkers die wij ondersteunen doen. Zij strekken zich uit over grote gebieden om mensen die hun hulp nodig hebben op te sporen. Ze zoeken hulpbehoevenden op in hun eigen leefwereld. Dat kan in moeilijke situaties echt het verschil maken. De veldwerker signaleert problemen en zorgt voor de juiste hulp. Zo vergroot hij de kans op herstel, deelname aan de maatschappij en zelfredzaamheid.

Pionier Odile helpt kinderen

Zorg en onderwijs bereikbaar dankzij outreach

Opsporen, bijvoorbeeld op scholen, in afgelegen dorpen en op straat, is een belangrijk onderdeel van de outreach-missie. Zo kan de hulpverlener er bijvoorbeeld voor zorgen dat mensen die zelf niet in staat zijn een arts te bezoeken de juiste medicijnen krijgen. Of dat een kind met een handicap naar school kan. De hulpverlener gaat het gesprek aan met het gezin en zorgt zo voor meer acceptatie.

Pionier Jaison en zijn collega's geven coronavoorlichting in afgelegen gebieden in India.

Preventie

Naast directe hulp houdt de outreachende hulpverlener zich vaak ook bezig met preventie. Bijvoorbeeld door voorlichting te geven aan en kennis te delen met afgezonderde gemeenschappen. Hij gaat het gesprek aan met gezinnen om hen weerbaarder te maken. Dit vergroot de acceptatie van achtergestelde groepen. Dit geeft deze groepen meer kansen in de samenleving.

Het belang van outreach

Zonder outreach-missies blijven veel mensen in ontwikkelingslanden verstoken van zorg en onderwijs. ‘Outreachers’ proberen ook invloed uit te oefenen op de overheid, zorginstellingen en het onderwijs. Zo krijgen kwetsbare mensen in afgelegen gebieden dezelfde kansen als ieder ander.

Onderweg in Tanzania - pionier Geofrey

Vervoer en communicatie maken outreach mogelijk

Zonder geschikte vervoers- en communicatiemiddelen kan de MIVA-hulpverlener niet op pad. Daarom ondersteunen we hen bijvoorbeeld met een auto, een laptop of een motor. Alleen met jouw hulp kunnen de veldwerkers snel en veilig op weg. Maak jij deze outreach-missies mogelijk?

Send this to a friend