Actievoorwaarden kennisquiz MIVA

Actievoorwaarden

Hieronder vind je de actievoorwaarden die gelden voor de campagne rondom de kennisquiz van Stichting MIVA. Op deze campagne zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Meedoen met deze actie betekent dat je akkoord gaat met deze voorwaarden.
 • De campagne wordt uitgevoerd door Trybes in opdracht van Stichting MIVA.
 • De campagne loopt van september 2022 tot en met januari 2023.
 • Deelname is toegankelijk voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven.
 • Deelname aan de kennisquiz is gratis. Deelnemen kan uitsluitend door de velden van het formulier in te vullen. Enkel natuurlijke personen kunnen deelnemen.
 • MIVA kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen, tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 • MIVA behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

Prijzen

 • Personen die het formulier volledig en correct hebben ingevuld en hebben verzonden, maken kans op een uitje naar keuze zoals opgegeven in het formulier.
 • Onder de deelnemers die een geldig telefoonnummer achterlaten worden 10 x 2 tickets verloot.
 • De winnaars worden binnen 24 uur na het einde van de actie getrokken uit alle deelnemers.
 • Winnaars worden telefonisch op de hoogte gebracht.
 • Over de uitslag wordt verder niet gecorrespondeerd.

Klachten en opmerkingen

 • MIVA is verantwoordelijk voor klachten en opmerkingen.
 • Als je een klacht, opmerking of vraag hebt, dan kunt u die richten aan Stichting MIVA, Havensingel 26, 5211 TX ’s-Hertogenbosch of info@miva.nl. Je krijgt dan binnen 4 weken een reactie.
 • Meer informatie vind je in onze volledige klachtenregeling.

Privacy & Algemene voorwaarden

 • Het privacy statement en de algemene voorwaarden van MIVA zijn van toepassing op deze actie.
 • De algemene voorwaarden van de actie kunnen te allen tijde veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.
 • Alle situaties die niet uitdrukkelijk door deze algemene voorwaarden zijn voorzien, worden door MIVA beoordeeld.
 • De actie wordt niet gesponsord, bevestigd of beheerd door Facebook of Instagram.