Samen staan we sterk

Privacy & Gebruikersvoorwaarden

  • Deel deze pagina

Privacyverklaring

MIVA is ervan overtuigd dat de bescherming en beveiliging van persoonlijke gegevens van haar donateurs en geïnteresseerden van essentieel belang is voor haar bedrijfsvoering. Persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt. MIVA leeft in dit kader de regels na met betrekking tot bescherming persoonsgegevens, die gesteld zijn in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Zo gaan wij om met uw gegevens

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij het invullen van een (online) donatieformulier, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.

MIVA legt ter uitvoering van het donateurschap of verwerking van een eenmalige gift de volgende persoonsgegevens vast: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en IBAN. Deze gegevens worden gebruikt om u te informeren over activiteiten en projecten van MIVA, bijvoorbeeld via de digitale nieuwsbrief en de nieuwsbrief per post. Uw geboortedatum en geslacht worden ook opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt om een goed beeld te vormen van onze doelgroep. Zo kan MIVA op maat informeren over activiteiten en projecten die voor u mogelijk interessant zijn. Als u geen prijs stelt op het ontvangen van informatie over MIVA per post, e-mail of telefoon kunt u dit melden aan MIVA. Zie hiervoor de contactinformatie op de contactpagina.

Indien u contact met MIVA opneemt, wordt er gebruik gemaakt van uw gegevens zoals die bekend zijn bij MIVA. Ook worden er aantekening van het contactmoment gemaakt en bewaard. Zo kan MIVA u een volgende keer weer goed van dienst zijn.

MIVA verstrekt uw gegevens nooit aan derden, met uitzondering van zorgvuldig geselecteerde leveranciers (verwerkers) voor voorlichtende en fondsenwervende activiteiten van MIVA. Met deze verwerkers zijn strikte contractuele afspraken gemaakt over het verwerken van persoonsgegevens. Alle door u verstrekte informatie wordt door ons en door onze verwerkers vertrouwelijk behandeld, in overeenstemming met de privacywetgeving.

MIVA draagt zorg voor passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin uw gegevens worden opgeslagen en verwerkt. Op deze wijze wordt er verzekerd dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn. Uw gegevens worden dus alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen of daarmee verenigbaar zijn.

Inzage, aanpassing en verwijdering van uw gegevens

Indien u wilt weten welke persoonsgegevens MIVA van u heeft geregistreerd, kunt u een verzoek sturen voorzien van uw naam en adres. Zie hiervoor de contactinformatie op de contactpagina. U ontvangt dan van ons binnen een maand de op u betrekking hebbende gegevens. U heeft te allen tijde het recht om aanpassingen of verwijdering van gegevens te vragen. Tenzij die verwijdering om wettelijke redenen niet mogelijk is. MIVA zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Uw telefoonnumer

Als u als donateur uw telefoonnummer aan MIVA heeft verstrekt, dan kunt u per telefoon op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van MIVA en hoe u kunt bijdragen aan deze activiteiten. U wordt maximaal één keer per jaar benaderd. Om de kwaliteit van het contact met donateurs te borgen en verbeteren wordt de uitkomst van het gesprek vastgelegd. Zo kan MIVA communicatie richting donateurs zo goed mogelijk afstemmen en zo efficiënt mogelijk inrichten. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor benadering per telefoon door contact op te nemen met de afdeling donateursadministratie. Dat kan via e-mail of telefonisch. Zie hiervoor de contactinformatie op de contactpagina.

Gebruik van online kanalen

Indien u als donateur of geïnteresseerde uw e-mailadres aan MIVA heeft verstrekt wordt u per e-mail op de hoogte gehouden over de activiteiten en het laatste nieuws van MIVA. Om de inhoud van deze e-mails te optimaliseren wordt de respons (is de e-mail geopend en is in de e-mail ergens op geklikt) op de e-mails op individueel niveau vastgelegd. Zo worden de inhoud van de e-mails aangepast aan wat het merendeel van de lezers interessant vindt. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor deze e-mails via de afmeldlink in de toegezonden e-mail.

Om onze supporters en geïnteresseerden op sociale media zo relevant mogelijk te bereiken, maakt MIVA gebruik van ‘Aangepaste Doelgroepen’ van Meta, ook bekend als Custom Audiences. Met behulp van deze functionaliteit kunnen we bestaande supporters en potentiële geïnteresseerden op basis van interesseprofielen in- of uitsluiten van onze advertentiecampagnes. Hierbij uploaden we uw e-mailadres en/of telefoonnummer naar de advertentie-omgeving van Meta, waarbij uw gegevens op een gehashte (versleutelde, niet herleidbare) manier worden verzonden. Op deze manier kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat je op Meta geen advertenties meer te zien krijgt over campagnes die u al hebt gesteund.

Als u op onze website www.miva.nl toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van marketingcookies, delen we enkele gegevens met Meta om uw acties te kunnen meten en onze advertenties op Facebook effectiever te maken. Deze gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming door het accepteren van de marketingcookies.

Als u niet wilt dat advertenties op deze wijze worden getoond via deze platforms, kunt u zich afmelden bij deze platforms. Meer informatie over hoe u dit kunt doen, vindt u op de volgende pagina’s:

Het is mogelijk om cookies te verwijderen. Hoe u dat kunt doen is afhankelijk van de webbrowser waarmee u webpagina’s bekijkt. Bekende webbrowsers zijn Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox en Safari. Daarnaast kunt u uw browser zo instellen dat u een melding krijgt zodra u een cookie ontvangt of om cookies te blokkeren. Het is mogelijk dat de website daardoor niet optimaal functioneert. Voor meer informatie over de instellingen met betrekking tot cookies en specifieke browsers kunt u het beste de helpfunctie van uw webbrowser raadplegen.

Gebruiksvoorwaarden www.miva.nl

Online machtiging en iDEAL betaling

Door het online donatieformulier in te vullen, stelt u MIVA in staat om (structureel) een bedrag van uw bankrekening af te schrijven. U kunt tot 56 dagen na afschrijving bij uw bank bezwaar maken tegen de afboeking. U kunt het bedrag en de periode waarover dit bedrag wordt afgeschreven altijd wijzigen.
Uw donateurschap kunt u op elk moment stopzetten per telefoon, per e-mail of per brief (zie informatie op de contactpagina).

Bij een IDEAL betaling maakt u zelf eenmalig geld over naar MIVA. Heeft u per ongeluk een onjuist bedrag overgemaakt of twijfelt u of de betaling goed verlopen is? Neem dan contact met ons op per telefoon, per e-mail of per brief (zie informatie op de contactpagina).

Donatieformulier

Om u een indruk te geven welk verschil een vervoer of communicatiemiddel kan maken, zijn in het donatieformulier voorbeelden opgenomen. De kosten van een vervoer- of communicatiemiddel verschillen per project en per land. Online donaties worden in principe niet aan specifieke projecten, vervoermiddelen, communicatiemiddelen of landen gegeven.

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. MIVA is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik, of de onmogelijkheid tot gebruik, van www.miva.nl.

Op www.miva.nl treft u een aantal links aan naar andere websites. MIVA is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacy beleid en het gebruik van cookies op deze websites.

Vragen, klachten, bezwaar of geschillen

Als u een klacht, opmerking of vraag heeft over MIVA, kunt u die richten aan Stichting MIVA, Havensingel 26, 5211 TX ’s-Hertogenbosch of info@miva.nl. U krijgt dan binnen 4 weken een reactie. Heeft u een klacht raadpleeg dan onze volledige klachtenregeling.

Cookies

MIVA maakt op www.miva.nl gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door onze internetpagina op een desktopcomputer, laptop, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Als u gebruikmaakt van onze website, stuurt het cookie informatie terug aan MIVA om u een betere service te verlenen. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken, vindt u terug in ons cookie-statement.

Wil je niets missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.