Help met de collecte

Help met de collecte

Ieder jaar wordt in de katholieke kerken, parochies en kapellen voor MIVA gecollecteerd. Hier leest u meer over het belangrijke werk van de MOV-werkgroepen, het collecteschema van de katholieke kerk en de MIVA-collecte.

MOV-vrijwilligers helpen bij de collecte

In veel parochies zetten vrijwilligers voor Missie, Ontwikkeling en Vrede, ofwel MOV-vrijwilligers, zich in voor hun gemeenschap. Zij helpen onder andere bij het collecteren in de kerk voor missionaire organisaties, zoals MIVA (Missie Verkeersmiddelen Actie). MIVA waardeert de belangeloze inzet en betrokkenheid van de MOV-vrijwilligers enorm.

Rozenkrans in autoraam

Collecteschema katholieke kerk

De Nederlandse bisschoppenconferentie stelt jaarlijks het collecteschema, ook wel collecterooster genoemd, vast voor de katholieke kerken. Dit collecterooster is meestal in oktober bekend voor het daaropvolgende kalenderjaar.

Alle parochianen ontvangen het collecteschema via de bisdommen. MIVA is vereerd om al sinds de beginjaren in het derde weekend van augustus op het collecteschema te staan.

Het collecteschema is te downloaden via de officiële website van de katholieke kerk.

Bolero bij de kerk met de bisschop

Jaarlijkse collecte van MIVA

Tijdens de collecte staat ieder jaar het werk van een bijzondere hulpverlener centraal. Een hulpverlener aan de basis, die een wezenlijk verschil maakt voor de lokale gemeenschap. In 2023 vraagt stichting MIVA urgente aandacht voor het arme en uitgestrekte noorden van Kenia, waar Zuster Pauline dag en nacht werkt om onderwijs bereikbaar te maken voor allerarmsten.

Schrijf je in voor de MIVA nieuwsbrief