MIVA auto rijdt over zanderige wegen in Nepal

ANBI Status Stichting: Voorwaarden en voordelen

 • Deel deze pagina

Een stichting met een ANBI-status

Wat houdt een ANBI-status in? Waaraan moet een stichting als MIVA voldoen om een het ANBI keurmerk te verkrijgen en te behouden? En wat zijn nu eigenlijk de voordelen voor een stichting en voor de donateur? Je leest er hier meer over.

ANBI voorwaarden

Om de status van ANBI te ontvangen en te behouden moet er aan enkele voorwaarden worden voldaan. Stichting MIVA voldoet aan alle ANBI voorwaarden en is daarom door de belastingdienst aangewezen als ANBI:

 • MIVA zet zich voor 100% in voor het algemeen belang. Daarmee voldoet MIVA ruim aan de minimale 90%-eis.
 • MIVA heeft geen winstoogmerk.
 • MIVA en de mensen die rechtstreeks bij MIVA betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen. Dat houdt in dat zij niet aanzetten tot haat of het gebruik van geweld en zijn hiervoor nimmer veroordeeld.
 • De bestuurders of beleidsbepalers beschikken niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er is sprake van gescheiden vermogen.
 • Het eigen vermogen van MIVA is beperkt en nooit meer dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling.
 • De beloning voor bestuurders van MIVA is beperkt tot een onkostenvergoeding en minimale vacatiegelden.
 • MIVA heeft een actueel beleidsplan. Hierin geven we inzicht welke activiteiten we ondernemen Uw instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
 • MIVA heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
 • Mocht MIVA opgeheven worden, dan wordt het geld dat overblijft na opheffing besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 • MIVA voldoet aan de administratieve verplichtingen die de belastingdienst stelt. Zo is MIVA transparant over de vergoedingen aan het bestuur, welke kosten er zijn gemaakt en over de inkomsten en het vermogen van MIVA.
 • MIVA publiceert gevraagde gegevens door de belastingdienst online.

ANBI stichting

ANBI is de afkorting voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Sinds 2008 is het mogelijk om door de Nederlandse belastingdienst als binnenlandse of buitenlandse organisatie te worden aangewezen als ANBI. Aangemerkt worden als ANBI biedt voor zowel de organisatie, als voor de Nederlandse belastingbetaler, fiscale voordelen.

MIVA staat bij de belastingdienst ingeschreven als ANBI stichting onder haar volledige naam, namelijk: Stichting Missie-Verkeersmiddelen Actie. Hierdoor heeft MIVA als ANBI stichting, belastingvoordeel bij schenkingen en nalatenschappen. Een donateur kan een schenking aan een ANBI onder bepaalde voorwaarden aftrekken van bij de opgave inkomstenbelasting.

ANBI keurmerk

ANBI status stichting logoOmdat MIVA door de belastingdienst is aangemerkt als ANBI mogen we het ANBI-logo in onze communicatie gebruiken. Dit logo wordt ook vaak het ANBI keurmerk genoemd. Het ANBI keurmerk, of ANBI-logo, wordt door de Stichting GeefGratis ter beschikking gesteld. Hierdoor is voor donateurs meteen zichtbaar dat een stichting een ANBI betreft.

Naast het ANBI keurmerk heeft MIVA van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) een certificaat ontvangen voor de erkenning als goed doel. Tot 1 januari 2016 ook bekend als het CBF-keurmerk. Het CBF controleert of een instelling haar geld op een verantwoorde wijze besteed. Erkende goede doelen weten wat ze willen bereiken, hebben hun organisatie op orde en vertellen daar open en begrijpelijk over. Het CBF bekijkt elke 3 jaar opnieuw of een organisatie aan de gestelde eisen voldoet.

ANBI status voordelen

Het beschikken over een ANBI status biedt verschillende voordelen. Dat zijn voordelen voor zowel de stichting met de ANBI status, alsook voordelen voor vrijwilligers, donateurs en schenkers:

 • MIVA betaalt dankzij de ANBI status geen schenk- of erfbelasting voor schenkingen en erfenissen die de stichting voor het algemeen belang gebruikt. Daardoor komen giften voor 100% bij MIVA terecht.
 • Wanneer MIVA zelf schenkingen doet uit algemeen belang, hoeft de ontvanger van deze schenking geen schenkbelasting te betalen.
 • MIVA komt door de ANBI-status in aanmerking voor de teruggaaf van energiebelasting.
 • Het werk van vrijwilligers van MIVA kan onder bepaalde voorwaarden gezien worden als een gift aan MIVA vanwege de ANBI status.
 • Donateurs en schenkers van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Bij losse giften moet de gift een minimaal percentage van het jaarinkomen betreffen. Indien een schenker een schenkingsovereenkomst met MIVA heeft voor een periodieke gift, mag het geschonken bedrag volledig worden afgetrokken.

Sinds wanneer is MIVA een ANBI?

Sinds 1 januari 2008 is het mogelijk om als ANBI aangemerkt te worden. MIVA beschikt sinds de invoering over een ANBI status waardoor zowel MIVA als donateurs profiteren van belastingvoordelen.

Direct online doneren én het verschil maken

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen. Het is onze missie om deze mensen te steunen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen. En om zo hoop te bieden op een betere toekomst. Help jij mee?

Ja, ik help hulpverleners op weg

Welk bedrag wil je doneren?

Wil je niets missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.