Fundatie Charitas vertrouwt op MIVA

Passende samenwerking

Sinds 2005 steunt de Congregatie Zusters Franciscanessen van Charitas projecten van MIVA. MIVA zorgt ervoor dat het opgebouwde vermogen van de zusters goed wordt besteed. Op een manier die past bij hun doelen, aandachtsgebieden en leefwijze.

Fundatie Charitas

Het gedachtegoed van de zusters van de Nederlandse congregatie mag niet verloren gaan. Hun erfgoed moet goed worden beheerd. Daarvoor zet het bestuur van Fundatie Charitas zich in.

Voorzitter Norbert Schnell is enthousiast over de samenwerking:

“Waarom zouden wij het zelf organiseren als we de kennis en ervaring van een strategische organisatie als MIVA kunnen inzetten?  Onze missies passen perfect bij elkaar.”

Gedachtegoed

De Fundatie houdt voor de voortzetting van het werk vast aan de visie van Franciscus: begin door te doen wat nodig is, daarna wat mogelijk is, en plotseling doe je het onmogelijke. Jip Baneke, penningmeester: “We vonden in MIVA de partner die dit gedachtegoed in daden kan voortzetten.”

Intensievere samenwerking sinds 2020

MIVA werkt, net als Charitas, samen met partnerorganisaties aan katholieke (gezondheids-)zorgprojecten in verschillende delen van de wereld. Inmiddels financiert Charitas jaarlijks al meerdere gezondheidszorgprojecten in ontwikkelingslanden met katholieke achtergrond via MIVA. Samen met de Fundatie maakten we hiervoor in 2020 een apart fonds: Charitas voor Charitas. Hieruit ondersteunen we projecten vanuit organisaties met een katholieke oorsprong op het gebied van gezondheidszorg.

Zorg bereikbaar in Noord-India

Het Charitas voor Charitas fonds steunt bijvoorbeeld een revalidatiecentrum voor kwetsbare kinderen in Tripura in het noorden van India. In het centrum krijgen kinderen bijvoorbeeld fysiotherapie of orthopedische zorg en er is een school voor slechthorende kinderen.

Dankzij Charitas heeft deze organisatie nu een auto. Daarmee bereiken de medewerkers van het revalidatiecentrum ook kinderen in omliggende dorpen en in landelijke gebieden. Deze kinderen zijn niet in staat naar het centrum toe te komen. Zo krijgen zij toch de zorg die ze nodig hebben.

Congregatie Noord India revalidatiecentrum in Tripura

Dezelfde missie

De Zusters Franciscanessen van Charitas waren echte pioniers: ze begonnen in 1834 met niets, met als doel bereikbare gezondheidszorg voor iedereen. Zij hielpen de meest kwetsbaren niet alleen met zorg, maar ook om verder te komen, een zelfstandig bestaan op te bouwen. Een duidelijke overeenkomst met MIVA en de pioniers die wij steunen.

“De Fundatie Charitas en MIVA passen goed bij elkaar. Door onze krachten te bundelen kunnen we nog meer kwetsbare mensen bereiken.”
Maaike Riddersma-van Apeldoorn
Relatiemanager MIVA

Persoonlijk gesprek

Overweegt u ook samenwerking met MIVA? Dan gaan wij graag een persoonlijk gesprek met u aan. We brengen uw wensen in kaart en bespreken de mogelijkheden. Bel met Maaike Riddersma-van Apeldoorn op +31 (0)76 521 71 50 of neem hier contact op.

Schrijf je in voor de MIVA nieuwsbrief